ΠΡΩΗΝ ΡΑΒΒΙΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑ ΤΟΝ ΑΙΤΩΛΟ