Ἀκολουθίες νυχθημέρου (Ηχητικά)

Ἀκολουθώντας τὴν προτροπὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου “ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε”, ἐμεῖς οἱ χριστιανοὶ μποροῦμε νὰ προσευχόμαστε εἴτε μὲ τὴν μονολόγιστη εὐχὴ “Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ,ἐλέησόν με” εἴτε μὲ ἀκολουθίες ποὺ ἔχει ὁρίσει ἡ ἐκκλησία μας γιὰ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς ἡμέρας, καὶ γιὰ κάποιες περιπτώσεις ξεχωριστά.

Ὁ δίσκος ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΝΥΧΘΗΜΕΡΟΥ περιλαμβάνει τὶς ἑξῆς ἀκολουθίες: Ἑσπερινός, Ἀπόδειπνον, Μεσονυκτικόν, Ὄρθρος, τὴν ἀκολουθία τῆς Θείας Μεταλήψεως, τὴν Μικρὰ καὶ τὴν Μεγάλη Παράκληση στὴν Παναγία.

Ὅλες οἱ ἀκολουθίες ἔχουν ἠχογραφηθεῖ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παντοκράτορος (Ταώ Πεντέλης) μὲ τὴν εὐλογία τῆς καθηγουμένης τῆς Μονῆς, Στυλιανῆς μοναχῆς.

Ὅλοι οἱ ψηφιακοὶ δίσκοι τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης» διατίθενται δωρεὰν καὶ ἡ διάδοσή τους ἐπιτρέπεται μὲ τὴν ἄδεια τῆς Ε.Ρω.

Ἑσπερινός

Ἀπόδειπνον

Μεσονυκτικόν

Ὄρθρος

Ἀκολουθία τῆς Θείας Μεταλήψεως

Μικρὰ Παράκληση

Μεγάλη Παράκληση