Βίντεο ὁμιλίας μέ θέμα “Μπροστά στίς ἐπιθυμίες μας”, Ἀθήνα 11-2-2018

Ὁ κος Γανωτὴς τόνισε ὅτι οἱ ἀνθρώπινες ἐπιθυμίες, ὅπως καὶ ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος, δημιουργήθηκαν καλὲς λίαν ἀπὸ τὸν Θεό. Μετὰ τὴν πτώση, ὅμως, καὶ τὴν ἔξωση ἀπὸ τὸν Παράδεισο ταυτίστηκαν μὲ τὸ θέλημά του καὶ τὴν ἁμαρτία. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τότε μέχρι σήμερα, ἀκόμα καὶ μετὰ τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ δευτέρου Προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος δὲν βρίσκει καμία ἀνάπαυση, ὅταν κινεῖται ἀντίθετα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ Πατρός του. Ἡ λύση καὶ λύτρωση γιὰ τὸν ἄνθρωπο εἶναι, ἀφοῦ μετανοήσει εἰλικρινά, νὰ ἐφαρμόσει τὶς ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ, ὅπως ἐκεῖνος μᾶς τὶ ἀποκάλυψε καὶ νὰ ἐπιστρέψει στὸ σπίτι του, τὴν Ἐκκλησία μετέχοντας στὰ μυστήριά της. Ἐὰν αὐτὸ πραγματοποιηθεῖ τότε ὅσο ἁγιάζεται ὁ ἄνθρωπος, θὰ ἁγιάζονται καὶ οἱ ἐπιθυμίες του.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς ὁμιλίας ὁ κος Γανωτὴς δέχθηκε ἐρωτήσεις, ἐνῶ ἀποκάλυψε στὸν κόσμο ποὺ γέμισε ἀσφυκτικὰ τὰ γραφεῖα τῆς Ἑρῶ ὅτι στὴν ἀρχή, ὅταν συμμετεῖχε στὴν ἵδρυση τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης, δὲν πίστευε πὼς τὸ ἐγχείρημα θὰ ἔχει ἐπιτυχία, ὅμως μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου τὰ πράγματα ἐξελίχθηκαν ἐντελῶς διαφορετικὰ καὶ σήμερα ὁ σύλλογος ἔχει ξεπεράσει τὰ σύνορα τῆς Ἑλλάδας καὶ εἶναι γνωστὸς, ὅπου ὑπάρχει ἑλληνισμός!

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα