Βίντεο ἐκδήλωσης μέ θέμα “Ἡ Ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας μέσα ἀπό τόν ἀλάνθαστο λόγο τῆς ἱστορίας”, Κάτω Ἀχαΐα 28-4-2018

Τὸ σωματεῖο ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Πατρῶν, πραγματοποίησε στὴν Κάτω Ἀχαΐα, τὸ Σάββατο 28 Ἀπριλίου 2018, ἐκδήλωση – ὁμιλία μὲ θέμα Ἡ Ἑλληνικότητα τῆς  Μακεδονίας μέσα ἀπὸ τὸν ἀλάνθαστο λόγο τῆς ἱστορίας. Ἡ ἐκδήλωση ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στὸ ἀμφιθέατρο ἐκδηλώσεων τοῦ Γυμνασίου Κάτω Ἀχαΐαςεἶχε ὡς κεντρικὸ ὁμιλητὴ τὸν Διδάσκοντα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀνοικτοῦ Πανεπιστημίου κο  Γεώργιο – Νεκτάριο  Λόη. Ὁ ὁμιλητὴς, ἀνέπτυξε μέσα ἀπὸ παρουσίαση προβολῆς, χάρτες καὶ ἄλλο ἀποδεικτικὸ ὑλικό, μὲ τὸ ὁποῖο ἀποδεικνύεται ἡ ταύτιση τῆς ἱστορικὰ ὀνομαζόμενης Μακεδονίας μὲ τὴν ἐπικράτεια ποὺ καταλαμβάνει σήμερα ἡ ἑλληνικὴ Μακεδονία, τὴν ἀνυπαρξία τῆς ἀποκαλούμενης “Μακεδονικὴ ἐθνότητα” καὶ τὸ τεχνητὸ κατασκεύασμα τῆς λεγόμενης “Μακεδονικὴ γλῶσσα”. Ἐπίσης ἀνέδειξε τὸ πλῆθος τῶν ἐπίμαχων ἄρθρων ποὺ συμπεριλαμβάνονται στὸ Σύνταγμα τοῦ γειτονικοῦ κρατιδίου, μὲ τὰ ὁποῖα ἐκδηλώνεται σαφὴς ἀλυτρωτισμὸς καὶ ἡ ἀμφισβήτηση τῶν συνόρων τῆς  Μακεδονίας.

Ἡ ἐκδήλωση  ἡ οποία  τελοῦσε  ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν,  καὶ τὴν ὀργανωτικὴ ὑποστήριξη τοῦ Δήμου Δυτικῆς Ἀχαΐας, πραγματοποιήθηκε  στὸ ἀμφιθέατρο ἐκδηλώσεων τοῦ Γυμνασίου Κάτω Ἀχαΐας.

Πρὶν τὴν κεντρικὴ ὁμιλία, ἀπηύθυναν χαιρετισμό, ὁ ἀντιδήμαρχος Δυτικῆς Ἀχαΐας κος Ἀθανάσιος Ῥαυτακόπουλος καὶ ὁ προϊστάμενος τοῦ Ἱ.Ν. Τιμίου Προδρόμου Κ. Ἀχαΐας π. Ἀπόστολος Δημητρόπουλος.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐκδηλώσεως, ἡ βυζαντινὴ χορωδία τοῦ Ἱ.Ν. Τιμίου Προδρόμου Κ. Ἀχαΐας, ἀπέδωσε τραγούδια γιὰ τὴν Μακεδονία.

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα