π. Αθανάσιος Μυτιληναίος: Η θεοπνευστία του Ευαγγελίου