Άγιος Πορφύριος: Έτσι φεύγει η κατάθλιψη, η απελπισία και η ανασφάλεια…