ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ