Ο Άγιος των ελληνικών σχολείων, Κοσμάς ο Αιτωλός (Εξαντλημένο)