Αντώνιος π’ Χαρ. Παπαδόπουλος- Διδάσκαλος του Πόντου

untitled1

«Στὸν πατέρα μου Ἀντώνιο π΄Χαρ. Παπαδόπουλο, ἐκλεκτὸ τέκνο τῆς Ματσούκας τοῦ Πόντου, ὀφείλω τὰ πάντα. Τὶς μνῆμες του, ποὺ ἐναπέθεσε σὲ πλῆθος ἐγγράφων σημειώσεων, ἀπὸ καιρὸ ἤθελα νὰ φέρω στὸ φῶς τῆς δημοσιότητος, διότι ἀποτελοῦν μαρτυρίες γιὰ τὴν ἱστορία καὶ τὶς τύχες τῶν ἀνθρώπων ἑνὸς λαοῦ ποὺ ξεπατρίστηκε, δεινοπάθησε καὶ ἐν τέλει κατέφυγε στὴν μητροπολιτική του κοιτίδα.

Ἡ ἔκδοση τοῦ παρόντος πονήματος ἀποτελεῖ ἐκπλήρωση πατρικῆς ὑποθήκης καὶ συγχρόνως ἀπότιση ὀφειλόμενης τιμῆς καὶ παντοτινῆς εὐγνωμοσύνης στὴ μνήμη τοῦ Δασκάλου».

εξώφυλλοΜ’ αὐτὰ τὰ λόγια καὶ τὰ  συναισθήματα ὁ εὐγνώμων γιὸς τοῦ Ἀντωνίου Παπαδοπούλου, ὁ Πρωτοπρ. π. Θεόδωρος Παπαδόπουλος, ἐφημέριος τῆς Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως καὶ κάτοικος τοῦ χωριοῦ Νέο Χορτοκόπι Καβάλας, ἐμπιστεύθηκε στὴν «Ἑνωμένη Ρωμηισύνη» τὰ ἀξιόλογα κείμενα τοῦ ἀειμνήστου πατέρα του, ἀνέκδοτα κατὰ τὸ πλεῖστον, ἱστορικά, λαογραφικὰ καὶ αὐτοβιογραφικά, σπουδαῖο ἀρχειακὸ ὑλικὸ ποὺ δίνει ἀπαντήσεις σὲ ἱστορικὰ κενά, ἰδιαίτερα τῆς ρωσοκρατούμενης περιόδου, ἀλλὰ καὶ τῆς τελευταίας φάσης τοῦ ἀγῶνα γιὰ τὴν ἵδρυση τῆς Δημοκρατίας τοῦ Πόντου. Μακάρι νὰ εἴχαμε γιὰ κάθε γεωγραφικὴ περιοχὴ τοῦ Πόντου ἕναν ἱστοριοδίφη τοῦ πνευματικοῦ καὶ μορφωτικοῦ ἐπιπέδου τοῦ Ἀντωνίου Παπαδόπουλου, γιατὶ θὰ μπορούσαμε εὐκολότερα νὰ ἀπαντήσουμε σὲ σκοτεινὰ κεφάλαια τῆς σύγχρονης ἱστορίας μας.

Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νὰ γίνει ἀποδέκτης μπορεῖ νὰ ἐπικοινωνήσει μὲ τὴν ΄΄ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ΄΄, στὸ τηλέφωνο:  2310552207 

ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση: sales@enromiosini.gr