29 Μαΐου 1453: Οὐκ ἑάλω ἡ βασιλεύουσα ψυχή τῶν Ἑλλήνων

ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ: Μαρία Χρόνη, Δρ.Βυζαντινῆς Φιλολογίας, Συγγραφέας

29 Μαΐου 1453: Ἡ «ἀποφράδα αὐτή ἡμέρα» πού ἡ Κωνσταντινούπολη, ἡ Πόλις τοῦ Κῶν/νοῦ καί τῆς Παναγιᾶς, ἡ «βασσιλίς τῶν πόλεων», ἡ Πόλις τῆς καρδιᾶς μᾶς ἔπεσε στά χέρια τῶν Ὀθωμανῶν:

– Πῶς ἡ πτώση τοῦ Βυζαντίου ἔχει ἀποτυπωθεῖ στό συλλογικό ὑποσυνείδητό του Ἑλληνισμοῦ καί πῶς καταγράφεται τό τραγικό αὐτό γεγονός στή συλλογική μας μνήμη; 

– Γιατί οἱ συνέπειες τῆς Ἅλωσης ἄλλαξαν τόν ροῦ τῆς παγκόσμιας ἱστορίας; 

– Πῶς ἀπέδωσε ἡ λαϊκή παράδοση καί μυθολογία τήν Ἅλωση τῆς Πόλης μέσα ἀπό τούς «λαϊκούς θρήνους» καί θρύλους ὅπως ὁ θρύλος τοῦ μαρμαρωμένου βασιλιά;

ΛΟΓΟΣ ΡΩΜΑΙΙΚΟΣ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ”ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ” (ΑΧΕΛΩΟΣ TV- 2014)
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΛΑΝΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ – ΚΑΜΕΡΑ: ΦΩΤΗΣ ΒΑΡΔΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 14/05/14