Ἀπό τήν ἐθνοκτονία στήν ἀφύπνιση

ΛΟΓΟΣ ΡΩΜΑΙΙΚΟΣ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ “ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ” (ΑΧΕΛΩΟΣ TV 2017)

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΛΑΝΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ – ΚΑΜΕΡΑ: ΦΩΤΗΣ ΒΑΡΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 14/12/17

ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ:

Κωνσταντῖνος Ῥωμανός, καθηγητής φιλοσοφίας Παν/μίου Αἰγαίου, συγγραφέας

ΣΧΟΛΙΑ:

Ἀπό τήν ἰσότητα στήν ἰσοπέδωση καί ἀπό τόν ἄνθρωπο στόν μετάνθρωπο. Μιά ἐκπομπή ἀντίλογος, στήν μεθοδευμένη καί ὁλομέτωπη ἐπίθεση πού δέχεται ὁ ἑλληνισμός ἀπό τήν Νέα Τάξη Πραγμάτων, μέ στόχο τήν κατεδάφιση τῆς ὑπόστασης του, ὡς ἱστορικό Ἔθνος- Κράτος. Μιά ἐκπομπή πού ἀποκαλύπτει τά σατανικά σχέδια τῆς νεοεποχίτικης ἐλίτ, ἀλλά καί πού μᾶς ἀφυπνίζει ὥστε νά δοῦμε τόν ἀγώνα πού πρέπει νά δώσουμε ἐντός καί ἐκτός τῶν τειχῶν, ἐάν θέλουμε νά συνεχίσουμε νά ὑπάρχουμε ὡς ἐλεύθεροι ἄνθρωποι καί ὡς Ἕλληνες:

– Ποιά ἡ μεθοδολογία τῆς ἐθνοκτονίας καί τῆς νόθευσης τῆς ἑλληνικότητας;

– Ποιός ὁ ρόλος τῆς Πολιτικῆς Ὀρθότητας στίς ψυχολογικές ἐπιχειρήσεις τῶν παγκοσμιοποιητῶν;

– Ὑπάρχει ἐν ἐξελίξει σχέδιο τῆς ἐλίτ γιά ἐποικισμό τῆς χριστιανικῆς Εὐρώπης; Εἶναι τελικά ἡ Ε.Ε κατά τῶν Ἐθνῶν καί γιατί ;