Ἑτεροδιοίκηση ἤ αὐτοδιοίκηση; Ἀναζητῶντας τόν χαμένο κοινοτισμό

ΛΟΓΟΣ ΡΩΜΑΙΙΚΟΣ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ “ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ” (ΑΧΕΛΩΟΣ TV 2017)

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΛΑΝΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ – ΚΑΜΕΡΑ: ΦΩΤΗΣ ΒΑΡΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 16/11/17

ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ:

Δρ. Δημήτριος Μεταλληνός, Διδάσκων στό Ἰόνιο Πανεπιστήμιο.

ΣΧΟΛΙΑ:

Ὁ Δρ. τῆς ἱστορίας, Δημήτρης Μεταλληνός, ἀναλύει μέ τόν κρυστάλλινο λόγο του, τούς ὄρους, ἑτεροδιοίκηση καί αὐτοδιοίκηση, ὅπου μέσα ἀπό τήν ἱστορικά τεκμηριωμένη κουβέντα του, ἀναδεικνύεται ἡ ἀνάγκη ἐπιστροφῆς τῆς κοινωνίας μας, στήν πετυχημένη συνταγή τῆς ρωμαίικης παράδοσής μας πού λέγεται κοινοτισμός, δηλαδή στήν πραγματική μορφή αὐτοδιοίκησης καί συλλογικῆς ἔκφρασης τῆς βουλήσεως τοῦ ἑλληνισμοῦ μέ μόνο κριτήριο τό κοινό συμφέρον.

Ἐξηγεῖ γιατί πρέπει, πρίν νά εἶναι πολύ ἀργά, νά ἀπαλλάξουμε τόν τόπο μας ἀπό τίς ἐπιπτώσεις τῶν ξενικῶν κατακτήσεων πού τόν βαραίνουν, πού λέγεται ἑτεροδιοίκηση καί ἀπό τούς κινδύνους τοῦ μετασχηματισμοῦ πού τόν ἀπειλοῦν, πού λέγεται παγκοσμιοποίηση καί νά τοῦ ἀποδώσουμε τήν πολιτιστική του ἐλευθερία, μή ξεχνῶντας, ὅτι στόν ἑλληνικό μας κοινοτισμό χρωστοῦμε μεγάλο μέρος τῆς ἀτομικῆς καί συλλογικῆς μας ἐλευθερίας.