ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ – ΔΑΠΕΡΓΟΛΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΡΩΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ