Ἐκδήλωση – Ὁμιλία τοῦ Ἱεραποστόλου π. Ἐρμολάου Ἰατροῦ στὴ Μυτιλήνη μὲ θέμα “Ἐξωτερικὴ Ἱεραποστολὴ”

Τὴν Κυριακὴ 4 Αὐγούστου πραγματοποιήθηκε ἐκδήλωση τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης Μυτιλήνης μὲ θέμα “Ἐξωτερικὴ Ἱεραποστολή”, στὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μυτιλήνης, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μυτιλήνης κ. Ἰακώβου.

Η ΕΡΩ Μυτιλήνης ἐπωφελούμενη ἀπὸ τὴν ὀλιγοήμερη θερινὴ παραμονὴ τοῦ Λέσβιου Ἱεραπόστολου τοῦ Μαλάουϊ π. Ἐρμολάου Ἰατροῦ στὴ Μυτιλήνη, τὸν προσκάλεσε νὰ παρουσιάσει τὸ ἔργο τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς στὴν τριτοκοσμικὴ αὐτὴ χώρα.

Ὁ ἔγγαμος κληρικός-δάσκαλος π. Ἐρμόλαος Ἰατροῦ, προΐσταται τοῦ ἱεραποστολικοῦ κλιμακίου στὸ Μαλάουϊ τῆς Ἀφρικῆς. Παρὰ τοὺς κινδύνους ἀπὸ τὶς ἀρρώστιες, ὁ π. Ἐρμόλαος ἔχει μεταβεῖ ἐκεῖ τὰ τελευταία χρόνια μὲ τὴ σύζυγό του (νηπιαγωγό) καὶ τὰ τέσσερα ἀνήλικα παιδιά τους! Μὲ τὴ συμπαράσταση τῆς πρεσβυτέρας, δίνει καθημερινὰ μάχες γιὰ τὴν βελτίωση τῆς ζωῆς τῶν Ἀφρικανῶν ἀδελφῶν μας.

Ὁ π. Ἐρμόλαος μὲ ἐνάργεια καὶ πρωτοχριστιανικὸ ζῆλο μας ἔκανε κοινωνοὺς τῆς Ὀρθόδοξης πίστης ποὺ ἀνθίζει καὶ στὸ μακρινὸ Μαλάουϊ. Οἱ σύγχρονοι Ἀφρικανοὶ ἀδερφοὶ ἀποδέχονται τὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ δίνουν μαθήματα πίστης καὶ ζωῆς.

Συνειδητοποιήσαμε πόσο ἀναπολόγητοι καὶ ἀδικαιολόγητοι εἴμαστε ἐμεῖς ποὺ ζοῦμε κοντὰ σὲ Ἐκκλησίες, τὶς ἀγνοοῦμε καὶ δὲν ἐκκλησιαζόμαστε, ἀρνούμενοι τὴν πνευματικὴ ζωή. Νεοφώτιστοι Ἀφρικανοὶ ἀδερφοί μας, θὰ μᾶς κρίνουν στὴ Δευτέρα Παρουσία καὶ τότε θὰ αἰσθανθοῦμε ντροπή, ποὺ δὲν προσπαθήσαμε περισσότερο γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς μας καὶ δὲν ἀγαπήσαμε τὸν Χριστὸ ἀπὸ καρδιᾶς.

Παραθέτουμε ἐπιγραμματικὰ τὸν ἐπίλογο τῆς ὁμιλίας τοῦ π. Ἐρμολάου: «Ὁ Κύριος εἶναι κοντὰ καὶ κάνει αἰσθητὴ τὴν παρουσία του στὶς καρδιὲς ποὺ τὸν ποθοῦν καὶ τὸν ἀναζητοῦν, τὸν ἐμπιστεύονται καὶ τὸν καλοῦν στὴ ζωή τους. Ὁ Κύριος εἶναι κοντὰ καὶ στὴ γλυκιά μας Ἑλλάδα, ποὺ μοιάζει τόσο ἀνυπεράσπιστη καὶ ἀδικημένη μπροστὰ στὴ λεηλασία καὶ τὴν ἁρπαγὴ ὄλου τοῦ ὑλικοῦ καὶ πνευματικοῦ τῆς πλούτου.

Χρέος ὅλων μας εἶναι, τόσο γιὰ μᾶς τοὺς ἴδιους ὅσο καὶ πρὸς τοὺς προγόνους ἀλλὰ καὶ στοὺς ἀπογόνους μας, νὰ ἀντισταθοῦμε γενναία σ’ αὐτὴν τὴν καταστροφὴ ποὺ συντελεῖται, στὴν Ὀρθόδοξη πίστη ποὺ κάνει θαύματα! Τὴν πίστη ποὺ παράγει καρποὺς μετανοίας, ὑπακοῆς, θυσίας καὶ τὴν ἔμπονη προσευχή. Ἔμπονη καὶ θερμὴ προσευχὴ γιὰ ὅλους καὶ γιὰ ὅλα. Ζεῖ Κύριος ὁ Θεός μας, ὅλα θὰ τὰ οἰκονομήσει.

Αὐτὸν τὸν τρόπο ζωῆς ἂς ἀκολουθήσουμε, αὐτὸν ποὺ βιώνουν μερικοὶ ἀπὸ τοὺς νεοφωτίστους ἰθαγενεῖς ἀδελφούς μας.»

Ἡ παρουσίαση ἐμπλουτίστηκε μὲ φωτογραφίες καὶ video μὲ τὴ λατρευτικὴ ζωὴ τῶν Μαλαουϊανῶν νεοφωτίστων Χριστιανῶν.

Εὐχόμαστε ὁ Κύριος νὰ εὐλογεῖ τὸ ἔργο τοῦ π. Ἐρμολάου καὶ ὅλων τῶν ἐργατῶν τῶν Ὀρθοδόξων Ἱεραποστολῶν.

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα