Ἐκδήλωση μέ θέμα: «Ἡ πρώτη μου συνάντηση μέ τόν γέροντα Σωφρόνιο» στήν Πάτρα, 1-4-2017

Τό Σωματεῖο ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ διοργανώνει στήν Πάτρα τό Σάββατο 1η Ἀπριλίου 2017 και ὥρα 19.00 μ.μ., ἐκδήλωση μέ ὁμιλητή τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ.κ. Ἱερόθεο καί θέμα: «Ἡ πρώτη μου συνάντηση μέ τόν γέροντα Σωφρόνιο». Ἡ ἐκδήλωση θά πραγματοποιηθεῖ στήν αἴθουσα τοῦ Ἐμπορικοῦ & Εἰσαγωγικοῦ Συλλόγου Πατρῶν, Πλατεία Γεωργίου Α’ 25 (ἐπάνω μέρος).

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ.κ. Ἱερόθεος συνδεόταν μέ στενή πνευματική σχέση μέ τόν Γέροντα Σωφρόνιο. Ἀπό τό 1976 ὡς ἀρχιμανδρίτης συνήθιζε νά ἐπισκέπτεται τό Μοναστήρι τοῦ Ἔσσεξ καί νά περνᾶ λίγες ἑβδομάδες κατά τή διάρκεια τοῦ καλοκαιριοῦ. Ὅταν κοιμήθηκε ὁ Γέροντας Σωφρόνιος (Ἰούλιος 1993) ἔφτασε στό Ἔσσεξ καί ὅπως δηλώνει ὁ ἴδιος αἰσθάνθηκε τήν εὐλογημένη ἀτμόσφαιρα πού ὑπῆρχε καί εἶπε: «Ἄν ὁ π. Σωφρόνιος δέν εἶναι ἅγιος, τότε δέν ὑπάρχουν ἅγιοι».

Γέροντας Σωφρόνιος Σαχάρωφ (22 Σεπτεμβρίου 1896 – 11 Ἰουλίου 1993) γεννήθηκε στή Μόσχα. Σπούδασε στήν Κρατική Σχολή Καλῶν Τεχνῶν τῆς γενέτειράς του καί ἐπιδόθηκε στή ζωγραφική. Μετά ἀπό μικρή περίοδο σπουδῶν στό Θεολογικό Ἰνστιτοῦτο τοῦ Ἁγίου Σεργίου στό Παρίσι, ἀναχώρησε τό 1925 γιά τό Ἅγιον Ὄρος καί ἐγκαταβίωσε στήν Ἱερά Μονή τού Ἁγίου Παντελεήμονος. Έκεῖ γνώρισε καί συνδέθηκε στενά μέ τόν Ἅγιο Σιλουανό. Ἡ συνάντηση τοῦ Γέροντος Σωφρονίου μέ τόν Ἅγιο ἀποτέλεσε βασικό σταθμό στήν πνευματική του πορεία. Παρέμεινε κοντά του μέχρι τήν κοίμησή του καί ἔπειτα, μέ τήν εὐλογία τοῦ ἡγούμενου καί τῶν Γερόντων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἀποσύρθηκε στά Καρούλια, τήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἀπό ἐκεῖ διακόνησε ὡς πνευματικός στίς ἱερές Μονές τοῦ Ἁγίου Παύλου, τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου, τοῦ Ὁσίου Σίμωνος Πέτρας, τοῦ Ὁσίου Ξενοφῶντος, καθώς καί σέ πολλά ἄλλα κελιά καί σκῆτες.

Τό 1984 ἐξέδωσε στή Γαλλία τά χειρόγραφα, πού τοῦ παρέδωσε ὁ Ἅγιος Σιλουανός, ἐπισυνάπτοντας ἐκτενῆ ἀνάλυση τῆς διδασκαλίας του καθώς καί μερικά βιογραφικά στοιχεῖα τοῦ Ἁγίου. Ἀπό τό ἔτος 1959 ἐγκαταβίωσε στήν Ἱερά Πατριαρχική καΊ Σταυροπηγιακή Μονή τοῦ Τιμίου Προδρόμου στό Ἔσσεξ τῆς Ἀγγλίας, τῆς ὁποίας ὑπῆρξε ἱδρυτής, κτήτορας καί πνευματικός πατέρας. Κοιμήθηκε ἐν Κυρίω στίς 11 Ἰουλίου 1993. Τά συγγράμματα του, τά ὁποῖα ἔγραψε πρωτοτύπως στή ρωσική, μεταφράστηκαν στήν ἀγγλική, ἀραβική, γαλλική, γερμανική, ἰσπανική, ἰταλική, σερβική, σουηδική, φλαμανδική, καί ἀποσπασματικά σέ πολλές ἄλλες γλῶσσες.

Στήν ἀρχή τῆς ἐκδήλωσης πρίν τήν ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ.κ. Ἱερόθεου θά προβληθεῖ σύντομο βίντεο γιά τόν Γέροντα Σωφρόνιο.