«Ἀφῆστε με νὰ ζήσω!»: Ἠμερίδα ὑπέρ τῆς ζωῆς καὶ ἐναντίον τῶν ἐκτρώσεων, Αθήνα 6-5-2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
«Ἀφῆστε με νὰ ζήσω!»:
Ἠμερίδα ὑπέρ τῆς ζωῆς καὶ ἐναντίον τῶν ἐκτρώσεων   
     
 6 Μαΐου 2018, Πολεμικό Μουσεῖο Ἀθηνῶν
 
Τὸ νέο κίνημα «Ἀφῆστε με νὰ ζήσω!», τὸ ὁποῖο ἐδῶ καὶ καιρὸ ἔχει ἀγκαλιαστεῖ ἀπὸ Φορεῖς, Σωματεῖα καὶ γενικότερα ἀπ’ ὅσους σέβονται τὸ θαῦμα τῆς ζωῆς τοῦ ἐμβρύου, ἀπὸ τὴν σύλληψή του, ὀργανώνει Ἡμερίδα μὲ θέμα, τὴν προστασία τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ.

Ἐπί δεκαετίες ὁλόκληρες μαίνεται στὴν χώρα μας, ἡ φοβερὴ μάστιγα τῶν ἐκτρώσεων, πού:

  • Ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὸ ἀγέννητο παιδὶ τὸ πιὸ βασικό του δικαίωμα: τὸ δικαίωμα στὴν ζωή.
  • Ἔχει λάβει διαστάσεις μαζικῆς ἐξόντωσης τοῦ πληθυσμοῦ καί δημιουργεῖ συνθῆκες δημογραφικῆς κατάρρευσης, μὲ τὶς γνωστὲς συνέπειες ποὺ ἔχει γιὰ τὸ Ἔθνος μας. Μέσα στὰ τελευταία τριάντα χρόνια, ἔχει χαθεῖ μία ὁλόκληρη Ἐλλάδα !
  • Ἀφήνει πίσω της ἀνθρώπινα ναυάγια, διότι προκαλεῖ, σοβαρὰ ψυχολογικὰ, σωματικὰ καὶ κοινωνικὰ προβλήματα.

Γιὰ τὴν εὐαισθητοποίηση ὄλων μας σχετικὰ μὲ τὰ παραπάνω ζητήματα θὰ πραγματοποιηθεῖ ἠμερίδα μὲ τίτλο: «Ἀφῆστε με νὰ ζήσω!» τὴν Κυριακὴ 6 Μαΐου 2018 στὸ μφιθέατρο τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν (Ριζάρη 2, Ἀθήνα, στάση ΜΕΤΡΟ <<Εὐαγγελισμός>>).

Τὸ πρῶτο-πρωϊνό μέρος (11:00’ – 18:00’) θὰ εἶναι ἀφιερωμένο κυρίως σὲ ἐφήβους καὶ νέους, μὲ προβολὲς ταινιῶν μικροῦ μήκους καὶ συζήτηση (ἀνά ὥρα).

Στὸ δεύτερο-ἀπογευματινὸ μέρος (18:30’ – 20:30’) θὰ ὑπάρξει Ἰατρική, Νομική, Θεολογική καὶ Βιωματική προσέγγιση ἀπὸ εἰδικοὺς ἐπιστήμονες ἐγνωσμένου κύρους.

Καθ’ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς ἡμέρας, θὰ ὑπάρξει παράλληλη δημιουργικὴ ἀπασχόληση μικρῶν παιδιῶν ἀπὸ παιδαγωγοὺς σὲ διπλανὴ αἴθουσα, γιὰ ὄσους γονεῖς ἐπιθυμοῦν νὰ παρακολουθήσουν τὴν ἐκδήλωση.

Γιὰ ὀμαδικὲς ἐπισκέψεις σχολείων, νεανικῶν κινήσεων κλπ. στὸ πρῶτο-πρωϊνὸ μέρος θερμὴ παράκληση νὰ ὑπάρξει προηγούμενη συνεννόηση (email: info@afistemenaziso.gr).

Ἀκολουθῆστε τὸ κίνημα στὸ

– https://afistemenaziso.gr

– https://facebook.com/profile.php?id=100024894848169

– https://twitter.com/afistemenaziso

– https://vimeo.com/afistemenaziso

 

Συμμετέχουν τὰ Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα:

Ενωμένη Ρωμηοσύνη (Ε.ΡΩ.) 
Εστία Πατερικών Μελετών 
Μητέρες Επιστήμονες Πολύτεκνες 
Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων (Π.Ε.Θ.) 
Πανελλήνια Ένωση Φίλων των Πολυτέκνων (Π.Ε.ΦΙ.Π.) 
Πανελλήνιος Ένωσις Γονέων «Ἡ Χριστιανική Αγωγή» (ΓΕΧΑ) 
Πανελλήνιος Ορθόδοξος Ένωση (Π.Ο.Ε.) 
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βορειοηπειρωτικού Αγώνα (ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.) 
Σύλλογος «Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης» 
Σύλλογος Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» 
Συντονιστική Φοιτητική Ένωση, Βορειοηπειρωτικού Αγώνα (Σ.Φ.Ε.Β.Α.) 
Χριστιανική Ένωση Επιστημόνων (Χ.Ε.Ε.) 
Χριστιανική Φοιτητική Δράση (Χ.Φ.Δ.) 
Χριστιανική Φοιτητική Ένωση (Χ.Φ.Ε.) 
Χριστιανική Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Χ.Ε.Ε.Λ.)


Ἡ ἡμερίδα ὑποστηρίζεται ἀπὸ 
τὴν Ἀνωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ἑλλάδος (Α.Σ.Π.Ε.)


Τὸ πρόγραμμα μπορεῖτε νὰ τὸ δεῖτε ἀπὸ

τὸ κανάλι 4Ε

τὴν ἱστοσελίδα «Ἀφῆστε με νὰ ζήσω!»

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα