Ομιλία με θέμα ” Ό Άγιος Παίσιος και η μέριμνά του για τους νέους” στην Μυτιλήνη στις 4/3/2019