Ημερίδα “Οι Προοπτικές της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής Γεωργίας” – ΚΑΒΑΛΑ 11/1/2019