Εκδήλωση για τον “ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑ ΑΓΙΟ ΦΙΛΟΥΜΕΝΟ, ΣΤΟ ΦΡΕΑΡ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ” – Σπάτα 19-7-2019

         Tήν Παρασκευή 19 Ἰουλίου 2019 καί ὥρα 20:30, στόν Ι.Ν. Ἁγίας Κυριακῆς Σπάτων, θά ἔχουμε τήν τιμή, τήν χαρά, καί τήν μεγάλη καί σπάνια εὐλογία, νά μᾶς τιμήση μέ τήν παρουσία του καί νά μᾶς μιλήση, ὁ Γέροντας Ἰουστῖνος Μάμαλος, Ἡγούμενος τῆς Ι.Μ. Ἁγίας Φωτεινῆς – “Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ” γιά τόν: “ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑ ΑΓΙΟ ΦΙΛΟΥΜΕΝΟ, ΣΤΟ ΦΡΕΑΡ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ”.

          Ὁ Γέροντας Ἰουστῖνος εἶναι ὁ γνωστός σέ ὅλους μας γνήσιος στρατιώτης τοῦ Χριστοῦ, πού ἀνέλαβε τό δύσκολο ἔργο τοῦ Ἁγίου Φιλουμένου, μέ βασικό μέλημα τήν διαφύλαξη τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων καί τήν αὔξηση καί καλλιέργεια τοῦ ἐμψύχου δυναμικοῦ τῆς Ἁγιοταφικῆς ἀδελφότητας.

        Ὡς ἀκοίμητος φρουρός τους, μέ περισσή ἀνδρεία καί ἀψηφῶντας τόν θάνατο, ἔχει ἀντιμετωπίσει πολλές κακουχίες καί ἐπανειλημμένες ἀπόπειρες κατά τῆς ζωῆς του στήν περιοχή, ἀφοῦ φανατικοί μουσουλμᾶνοι καί ἐξτρεμιστές Ἐβραῖοι, θέλουν νά τόν ἐκδιώξουν ἀπό τό μοναστήρι καί νά καταλάβουν τό προσκύνημα.

 
Θά τεθούν πρός προσκύνηση καί αγιασμό τών πιστών
<< ΑΓΙΑ ΛΕΙΨΑΝΑ, ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΙΟ ΞΥΛΟ.>>