Δελτίον Τύπου Ἐκδηλώσεως ΕΡΩ στὴν Λάρισα 8/12/19 «Ἡ Θέωση Ὡς Προορισμὸς Τοῦ Ἀνθρώπου» (Φωτο)

Ὁλοκληρώθηκαν σὺν Θεῶ, οἱ λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, τοῦ Θαυματουργοῦ, στὸν ἐνοριακὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Λαρίσης, μὲ τὴν τέλεση τῆς ἀκολουθίας τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως τοῦ ἑορτάζοντος Ἁγίου.

Προσκλεκλημένος ὁμιλητὴς τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Τυρνάβου κ. Ἱερωνύμου καὶ τοῦ τοπικοῦ Σωματείου «Ἑνωμένη Ῥωμηοσύνη» ἦταν, ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Δωρόθεος Τζεβελέκας, Γέροντας τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Ἁγίου Γεωργίου Αὔρας Καλαμπάκας. Ὁ π. Δωρόθεος ἀνέπτυξε τὸ θέμα: « Ἡ θέωση ὡς προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου».

Πλῆθος πιστῶν συμμετεῖχε στὴν ἱερὰ ἀκολουθία, προσκύνησε τὸ Ἱερὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Νικολάου καἰ ἔλαβε τὴν εὐχὴ τοῦ σεβαστοῦ Γέροντος.

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Σεβασμιότατε, σεβαστοὶ Πατέρες, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί,

Ἐκ μέρους τῆς Ἑνωμένης Ῥωμηοσύνης, σᾶς καλωσορίζω στὴν ἐκδήλωση ποὺ συνδιοργανώνουμε μὲ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας.

Ἡ ἐκδήλωση αὐτὴ εἶναι ἐνταγμένη στὰ πλαίσια τοῦ ἑορταστικοῦ προγράμματος πρὸς τιμὴν τοῦ ἁγίου Νικολάου, ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας,τοῦ θαυματουργοῦ.

Αἰσθανόμαστε ἰδιαίτερη χαρὰ καὶ εὐλογία, διότι μὲ τὴν πρόθυμη συγκατάθεση καὶ τὶς εὐχὲς τοῦ Σεβασμιωτάτου ποιμενάρχου μας κ. Ἱερωνύμου,ἀξιωνόμαστε νὰ πραγματοποιήσουμε μία ἀκόμη ἐκδήλωση, στὸν χῶρο τοῦ Ἱεροῦ τούτου Ναοῦ.

Ἐδῶ, στὸν Ἅγιο Νικόλαο, πραγματοποιήσαμε μὲ ἐπιτυχία δύο παρόμοιες ἐκδηλώσεις γιὰ τοὺς συγχρόνους ἁγίους μας. Γιὰ τὸν ἅγιο Παΐσιο τὸν Ἁγιορείτη καὶ τὸν ἅγιο Πορφύριο τὸν Καυσοκαλυβίτη. Δύο ἁγίους ποὺ ἀρνήθηκαν τὶς ἐγκόσμιες χαρὲς προκειμένου νὰ ἐπιτύχουν καὶ νὰ ἀπολαύσουν τὶς οὐράνιες, αἰώνιες καὶ ἀληθινὲς χαρές.

Στὴν ἄκρως ὑλιστικὴ ἐποχή μας, ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ἀγωνίζεται γιὰ τίτλους, ἀξιώματα, τιμές, θέσεις, ὑλικὲς ἀπολαύσεις …. Αὐτὸς ὅμως εἶναι ὁ προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου;

Ἡ Ἁγία Γραφὴ στὸ πρῶτο βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τὴν Γένεσι, μᾶς ὁμιλεῖ γιὰ τὴν δημιουργία τοῦ κόσμου. Ὅταν ἦρθε ἡ σειρὰ τοῦ ἀνθρώπου, τὸ ἱερὸ κείμενο μᾶς λέει τὰ ἀκόλουθα: «καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν» (Γεν. 1, 26). Στὸ χωρίο αὐτό, ἀγαπητοί μου, βρίσκεται ὁ σκοπὸς τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου.

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης μᾶς διδάσκει ὅτι, τελικὸς σκοπὸς τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι « ἡ πρὸς τὸ θεῖον ὁμοίωσις».

Γιὰ τὸ σπουδαῖο αὐτὸ θέμα, καλέσαμε τὸν πανοσιολογιότατο ἱερομόναχο π. Δωρόθεο Τζεβελέκα, ἀπὸ τὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο Ἁγίου Γεωργίου Αὔρας Καλαμπάκας, νὰ μᾶς καταθέσει ἀπὸ τὴν ἀσκητική του ἐμπειρία καὶ νὰ μᾶς καταστήσει κοινωνοὺς τῶν σκέψεών του. Ὁ τίτλος τῆς ὁμιλίας του εἶναι: «Ἡ θέωση ὡς προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου».

Ὁ π. Δωρόθεος γεννήθηκε στὴν Ἀθήνα. Σπούδασε στὸ Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο, ἐργάστηκε ὡς Μηχανικός, στὴν συνέχεια μετέβη στὶς Η.Π.Α. ὅπου συνδέθηκε μὲ τὸν Γέροντα Ἐφραὶμ τὸν Φιλοθεΐτη καί, μὲ τὴν πνευματικὴ καθοδήγησή του, ἐντάχθηκε στὶς τάξεις τοῦ ἱεροῦ  κλήρου.

Ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια,ἡσυχάζει στὴν Αὔρα Καλαμπάκας. Πραγματοποίησε ὁμιλίες, δημοσίευσε ἄρθρα καὶ ἐξέδωκε βιβλία μὲ τίτλο: «Διηγήσομαι πάντα τὰ θαυμάσιά σου» καὶ «Γράμματα στοὺς ἀδελφούς».

Μὲ τὶς λίγες αὐτὲς σκέψεις ἐκφράζω τὶς θερμὲς εὐχαριστίες μας στὸν ἐκλεκτὸ ὁμιλητή, ποὺ πρόθυμα ἀνταποκρίθηκε στὴν πρόσκλησή μας καὶ ὑποβλήθηκε στὸν κόπο γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου νὰ βρίσκεται σήμερα ἀνάμεσά μας. Εὐχαριστίες ἀκόμη ἐκφράζω στὸν Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη μας γιὰ τὴν εὐλογία του νὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ ἐκδήλωση αὐτὴ καθὼς καὶ σὲ ὅλους ἐσᾶς γιὰ τὴν παρουσία σας.

Παρακαλῶ τὸν π. Δωρόθεο νὰ προσέλθει στὸ βῆμα καὶ νὰ ἀναπτύξει τὸ θέμα του.