Δυσεξήγητα. Βασίλευσε ὁ ἥλιος

Γεωργίου Ι. Βιλλιώτη

φιλολόγου-θεολόγου

Ὅταν λέμε τὴ φράση «βασίλευσε ὁ ἥλιος» ἐννοοῦμε ἔδυσε ὁ ἥλιος.

«Ὁ ἥλιος πιὰ βασίλεψε

μαζὶ καὶ ἡ καρδιά μου

γιατί ὁ χάρος ζήλεψε

ὅλα τὰ ὄνειρά μου» (τραγούδι)

Πῶς ὅμως εἶναι δυνατὸν τὸ βασίλευσε νὰ δηλώνη τὴ δύση τοῦ ἡλίου, ἀφοῦ βασιλεύω σημαίνει κυβερνῶ ἕνα τόπο ὡς βασιλιᾶς καὶ μεταφορικὰ ἐπικρατῶ κυριαρχῶ σὲ ἕναν χῶρο; Λέμε: «Ζεῖ καὶ βασιλεύει», «βασιλεύει τὸ μῖσος/ ὁ φόβος/ ἡ εἰρήνη/ ἡ ἀγάπη».  Πιθανὸν ἡ σημασία «δύει ὁ ἥλιος» ὀφείλεται στὴ γοητεία ποὺ ἀσκεῖ τὸ ἡλιοβασίλεμα στοὺς αἰσθαντικούς· τὴν ὥρα ποὺ ὁ ἥλιος βυθίζεται στὴ θάλασσα φανερώνει τὴν ὀμορφιά του, ὅλην τὴ δόξα τῆς βασιλείας του.

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα