ΕΡΩτημα 2η εκπομπή (Τετάρτη 18/1/23 21:00)

Συνεχίζεται μέ ἰδιαίτερη ἐπιτυχία ἡ προβολή τῆς νέας μηνιαίας σειρᾶς αὐτοτελῶν ἐκπομπῶν τῆς “Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης”, μέ τίτλο «ΕΡΩτημα», πού περιλαμβάνει ἀναφορές σέ ἐπίκαιρα θέματα πού ἀπασχολοῦν τούς νέους ἀνθρώπους τοῦ καιροῦ μας.

Τό δεύτερο ἐπεισόδιο, μέ θέμα τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀνεργίας τῶν νέων καθώς καί τίς δράσεις τῆς ὁμάδας ΕΡΩ Ἀγρινίου, θά προβληθεῖ τήν Τετάρτη 18η Ἰανουαρίου στίς 9:00μ.μ. ἡ ὥρα, ἐνῶ θά ἐπαναληφθεῖ καί τό Σάββατο 21η Ἰανουαρίου τήν ἴδια ὥρα.

Ἡ συνεργασία αὐτή γίνεται μέσα ἀπό τήν τηλεοπτική πλατφόρμα τοῦ καναλιοῦ RISE TV, τό ὁποῖο ἐκπέμπει κυρίως ἐντός τῆς Ἀττικῆς, ἐνῶ ἤδη ἀναμεταδίδεται καί ἀπό ἄλλους περιφερειακούς σταθμούς ἀνά τήν Ἑλλάδα, ὅπως: ΑΧΕΛΩΟΣ TV, ΘΑΡΙ TV, ΠΕΛΛΑ TV, TOP CHANEL Α.Ε καί 4Ε TV, καθώς καί ἀπό τήν Κεντρική Σελίδα τῆς Ε.Ρω. ἀλλά καί ἀπό τό κανάλι μας στό Youtube .

Οἱ συντελεστές τῆς νέας αὐτῆς τηλεοπτικῆς μας παραγωγῆς (συντάκτες, δημοσιογράφοι καί παρουσιαστές) εἶναι μέλη τῆς νεολαίας τῆς “Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης”, οἱ ὁποῖοι συμμετέχουν ἐθελοντικά καί ἔχουν φέρει εἰς πέρας μία τεράστια ἐργασία.

Εὐελπιστοῦμε ὅτι ἡ θεματολογία τῆς σειρᾶς ἡ ὁποία συνδυάζει τά πρακτικά θέματα τῆς καθημερινότητας μέ τά θέματα πνευματικῆς ζωῆς καί θεολογικά θέματα θά κινήσει τό ἐνδιαφέρον τῶν νέων καί ὅλων μας. Πιστεύουμε ὅτι εἶναι ἀπό τίς λίγες ἐκπομπές πού στοχεύουν σ’ αὐτά τά θέματα μέ πρίσμα τήν ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας καί ὄχι ξενόφερτα πρότυπα.

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα