Δήλωση Θεολόγων καί Δασκάλων γιά τό σχολικό ἔτος 2018-19 γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τη δήλωση πατώντας εδώ.

ΔΗΛΩΣΗ-ΘΕΟΛΟΓΩΝ-ΚΑΙ-ΔΑΣΚΑΛΩΝ-ΣΧ.-ΕΤΟΥΣ

Αξιότιμε -η κ/κα Διευθυντά-τρια,

Σας δήλωνω ότι βάσει των: α) άρθ. 95 παρ. 5 του Συντάγματος β) άρθ. 1 του Ν. 3068/2002 καί γ) άρθ. 25 παρ. 3 Ν. 3528/2007 του Υπαλληλικού Κώδικα, εφαρμόζω τις αποφάσεις 660/2018 και 926/2018 της Ολομελείας του ΣτΕ που αφορούν το μάθημά μου.

Με εκτίμηση
Ο /Η δηλών -ούσα

ΠΗΓΗ: ΠΕΘ

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα