ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕ ΤΗΝ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ»!

Eνας Ελληνας επιστήμονας, ο οποίος έχει ήδη θέση στην ιστορία!

 

Paul T.  Anastas. 

Είναι ο Διευθυντής του Κέντρου «Πράσινης Χημείας & Μηχανικής του Yale. Η επιλογή του προέδρου Obama για το γραφείο «Έρευνας και Ανάπτυξης». Διότι είναι ο πρώτος που έστρεψε την έρευνα σε χημικά προϊόντα «φιλικά προς το περιβάλλον» και «μη τοξικά», συνδέοντας το περιβαλλοντικό με το οικονομικό όφελος. Παγκοσμίως αποκαλείται «Πατέρας της Πράσινης Χημείας». Διότι το 1991 επινόησε τον όρο και μαζί με τον John C. Warner, όρισε τις «12 Αρχές της Πράσινης Χημείας», οι οποίες «αποτελούν πλέον βασική ύλη σχεδόν σε όλα τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα του κόσμου». 
«What do you get when you cross a mad scientist with a bureaucrat?
-Paul Anastas, the assistant administrator of U.S. EPAs Office of Research and Development!»

Έτσι αρχίζει άρθρο των «New York Times» για τον σπουδαίο επιστήμονα. 

 

 

 

http://www.goodnews.gr/