ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Εκδρομή Φίλων και Μελών της ΕΡΩ απο την Καλαμπάκα στην Ευβοια

Τὰ μέλη καὶ οἱ φίλοι τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης» ἀπὸ τὴν Καλαμπάκα θὰ πραγματοποιήσουν τὸ Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023, ἱερὸ προσκύνημα στὴν Εὔβοια καὶ συγκεκριμένα στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ὁσίου Δαυὶδ – Ἁγίου Ἰακώβου Τσαλίκη, στὸν Ἅγιο Ἰωάννη Ρῶσσο καὶ στὸν Ἅγιο Παρθένιο Λαμψάκου στὴν Ἱερὰ Μονὴ Μακρυμάλλη.

Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ὁσίου Δαυῒδ οἱ προσκυνητὲς θὰ ἔχουν τὴν εὐλογία νὰ προσκυνήσουν τὰ θαυματουργὰ καὶ εὐωδιάζοντα λείψανα τοῦ Ὁσίου Δαυίδ ποὺ ἔκτισε τὴν μονὴ καὶ ἵδρυσε τὸ μοναστήρι γύρω στὸ 1540, καθὼς ἐπίσης τὸ θυμιατὸ καὶ τὸ πετραχήλι του. Ἐπίσης τὸν τάφο τοῦ νεοφανοῦς Ἁγίου Ἰακώβου Τσαλίκη ποὺ ἔζησε ὁσιακὰ 40 περίπου χρόνια στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ὁσίου Δαυίδ καὶ ἀξιώθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ πολλῶν πνευματικῶν χαρισμάτων.

Στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Ρώσου ποὺ βρίσκεται στὸ Προκόπι, οἱ προσκυνητὲς θὰ προσκυνήσουν τὸ ἄφθαρτο σκήνωμα τοῦ θαυματουργοῦ Ἁγίου τὸ ὁποῖο μεταφέρθηκε ἀπὸ τὴν Μ. Ἀσία στὴν Εὔβοια τὸ 1924.

Τμῆμα τῆς τιμίας κάρας τοῦ Ἁγίου Παρθενίου, ἐπισκόπου Λαμψάκου τοῦ θαυματουργοῦ, θὰ ἔχουν τὴν πνευματικὴ εὐκαιρία νὰ προσκυνήσουν οἱ προσκυνητὲς  στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως Θεοτόκου Μακρυμάλλης, Ψαχνῶν, Εὐβοίας. Ὁ Ὅσιος Παρθένιος καταγόταν ἀπὸ τὴν Βιθυνία καὶ ἔζησε τὸν 4ο αἰῶνα μ.Χ. Ὁ Θεὸς τὸν προίκισε μὲ τὸ χάρισμα νὰ ἐκδιώκει τοὺς δαίμονες ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους καὶ νὰ θεραπεύει κάθε εἴδους ἀσθένεια. Στὸν Ἅγιο προσφεύγουν ἰδιαίτερα οἱ πάσχοντες ἀπὸ τὴν νόσο τοῦ καρκίνου.

Καλὸ προσκύνημα. Εἴθε ἡ χάρις τῶν ἱερῶν λειψάνων νὰ βοηθάει καὶ νὰ στηρίζει ὅλους μας.