11η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης (Δελτίο Τύπου)

Σήμερα Κυριακὴ 10 Μαρτίου 2019 καὶ ὥρα  10:45 π.μ. (ἀμέσως μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία) πραγματοποιήθηκε στὴν Ιερά Μονή Παντοκράτορος Ταώ (Νταού) Πεντέλης ἡ 11η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης μὲ θέμα: “Προετοιμασία των νέων γιὰ οἰκογένεια” και ὁμιλητές:

– Τὸν πρωτοπρεσβύτερο  π. Ματθαῖο Χάλαρη, πτυχιοῦχο τῆς Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν καὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς καὶ Προϊστάμενο τοῦ Ἱ.Ν Ἁγίου Δημητρίου, Δήμου Ἁγίου Δημητρίου, καὶ

– Τὸν Κωνσταντῖνο Γανωτή, Γυμνασιάρχη, συγγραφέα καὶ ραδιοφωνικὸ παραγωγὸ στὸ ραδιόφωνο τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

 
    Τὴν ἐκδήλωση προλόγισε καὶ χαιρέτησε τὸ μέλος τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης κος Γεώργιος Παγώνης. Ἀμέσως μετὰ τὸν λόγο ἔλαβε ὁ κος Γανωτής, ὁ ὁποῖος εἶπε περίπου τὰ ἑξῆς: 
    Σήμερα οἱ νέοι ἄνθρωποι προβληματίζονται πολὺ ὡς πρὸς τὸ νὰ ἀποφασίσουν νὰ κάνουν οἰκογένεια. Οἱ παλιότεροι ξεκινοῦσαν πολὺ διαφορετικὰ ἀπ’ ὅ,τι οἱ νέοι σήμερα, ὅταν ἀποφάσιζαν νὰ κάνουν οἰκογένεια. Ἐρωτεύονταν ἀπ’ τὸ μυστήριο τοῦ γάμου καὶ δὲν κοιτοῦσαν τὶς ἐξωτερικὲς ὀμορφιὲς τοῦ ἄλλου. Ἐπίσης, ζητοῦσαν ἀπ’ τὴν πάναγνη  Παναγία νὰ τοὺς φτιάξει τὴν οἰκογένεια καὶ τὸν ἔρωτά τους. Σήμερα ὅλα αὐτὰ μᾶς τὰ ἔχει χαλάσει ὁ ὀρθολογισμὸς μέσῳ τοῦ Διαφωτισμοῦ, ὁ ὁποῖος ὅμως ἔχει καταλήξει στὸν μηδενισμό. Ἡ μοντέρνα αἴσθηση τοῦ κόσμου ἔχει ἐξομοιώσει τοὺς ἀνθρώπους μὲ τὰ ζῶα. 
    Ἡ οἰκογένεια διασώζει τὴν χαρὰ τῆς δημιουργίας. Δὲν ὑπάρχει μεγαλύτερη χαρὰ γιὰ τοὺς γονεῖς ἀπ’ τὸ νὰ γεννήσουν παιδάκια, τὰ ὁποῖα κάποια στιγμὴ τῆς ζωῆς τους νὰ τοὺς ποῦν: “Σᾶς εὐχαριστοῦμε ποὺ μᾶς γεννήσατε”! Οἱ νέοι πρέπει νὰ μὴν διστάζουν νὰ κάνουν οἰκογένεια, πλὴν ὅμως νὰ τὸ κάνουν σωστά, ἐν Χριστῷ μὲ τὴν χάρη τῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας Του! Ἡ Ἐκκλησία ἁγιάζει τὸν κόσμο καὶ τὶς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων καὶ τοὺς κάνει νὰ μοιάζουν μὲ τὸν Θεό δίνοντάς τους τὴν τιμὴ καὶ τὴν δόξα νὰ συνεχίζουν τὴν Δημιουργία τοῦ Θεοῦ! Αὐτὸ παλιότερα ἦταν αὐτονόητο γιὰ τοὺς τότε νέους. Σήμερα πρέπει νὰ ἀγωνιστεῖ κανεὶς πολὺ γιὰ νὰ βρεῖ καὶ νὰ ἀκολουθήσει αὐτὴ τὴν εὐλογημένη Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας. Αὐτὸ, πάντως, εἶναι κάτι ποὺ θὰ τὸ λογαριάσει ὁ Θεός στὴν Κρίση Του! 
    Τὸ νὰ κάνουν σήμερα οἰκογένεια οἱ νέοι δὲν εἶναι κάτι εὔκολο. Εἶναι μιὰ μάχη ἱερὴ, σὰν τὶς μάχες τῶν μαρτύρων. Ἐν μετανοίᾳ, λοιπόν, οἱ νέοι νὰ προχωροῦν στὴν δημιουργία οἰκογένειας καὶ τότε θὰ δοξάσουμε ὅλοι μαζὶ τὸν θεὸ καὶ ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν θὰ ξεκινάει ἀπὸ τοῦτο τὸν κόσμο!
 
    Ἀκολούθως τὸν λόγο πῆρε ὁ π. Ματθαῖος ἀναφέροντας τὰ ἑξῆς: Ὁ γάμος δὲν εἶναι μία ἁπλὴ τελετὴ οὔτε ἕνα κοσμικὸ γεγονός οὔτε μέσον ἐπίδειξης. Εἶναι τὸ μυστήριο ἐκεῖνο ποὺ συνδέει ἄνδρα καὶ γυναῖκα ὁδηγῶντας τους στὸν τελικὸ μας στόχο ποὺ εἶναι ὁ Παράδεισος. Ὁ γάμος εἶναι εἰκόνα τῆς ἕνωσης Χριστοῦ καὶ Ἐκκλησίας καὶ σκοπὸ ἔχει τὸν πνευματικὸ γάμο μεταξὺ τοῦ πιστοῦ καὶ τοῦ νυμφίου Χριστοῦ, ποὺ ἐπιτελεῖται ἐδῶ στὴν γῆ μεταξὺ δύο ἀνθρώπων.   
    Βασικὴ προϋπόθεση τοῦ γάμου εἶναι ἡ πηγαία, ἀβίαστη καὶ εἰλικρινὴς ἀγάπη μεταξὺ τῶν δύο συζύγων. Ὅ,τι εἶναι τὸ ψωμὶ καὶ τὸ κρασὶ γιὰ τὴν Θ. Εὐχαριστίας, εἶναι καὶ ἡ ἀμοιβαία ἀγάπη τῶν ἐρχομένων σὲ κοινωνία γάμου ἀνθρώπων. Μοναδικὸ κριτήριο ἐπιλογῆς τοῦ συζύγου μας πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἀμοιβαία ἀγάπη. Ὁ Θεὸς ἑνώνει τὸ ζευγάρι μὲ τὸν δεσμὸ τῆς ἀγάπης, διότι αὐτὸς εἶναι ἡ συνεκτικὴ αἰτία τῶν πάντων. Ὁ Θεὸς ἔφερε τὴν μεταξύ τους ἕλξη κι ἔτσι τοὺς καλεῖ σὲ ἑνότητα. 
    Τὸ θαῦμα στὴν Κανὰ προτύπωνε τὸ μυστήριο τῆς Θ. Λειτουργίας, στὸ ὁποῖο ὀφείλουν νὰ μετέχουν οἱ σύζυγοι. Καὶ ἡ Θ. Λειτουργία εἶναι ἕνας γάμος, εἶναι ἕνωση μὲ τὸν Θεό μας. Ὁ γάμος δὲν εἶναι ἕνα προσωπικὸ, ἀλλὰ ἕνα ἐκκλησιαστικὸ γεγονός, δηλ. μία πράξη ποὺ ἀφορᾶ ὅλη τὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα, ἡ ὁποῖα μετέχει μὲ τὴν προσευχή της στὸ μυστήριο, ἐνῶ ἡ ζωὴ τοῦ ζευγαριοῦ ἐντάσσεται στὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας.     
    Στὸν γάμο ὁ ἕνας συμπληρώνει τὸν ἄλλο καὶ τὸν βοηθᾶ στὴν σωτηρία του. Σκοπὸς τοῦ γάμου εἶναι πρωτίστως ἡ σωτηρία καὶ δευτερευόντως ἡ τεκνογονία καὶ ὄχι τὸ ἀντίθετο, γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία δὲν θεωρεῖ ἀνυπόστατο ἕναν γάμο, ποὺ δὲν ἔχει ὡς συνέπεια τὴν γέννηση παιδιῶν. 
    Ὁ γάμος εἶναι ἡ ἕνωση τῶν δύο σὲ ἕνα. Ὁ Θεὸς βδελύσσεται τὴν διάζευξη καὶ τὸ διαζύγιο. Θέλει τὴν ἀδιάσπαστη ἑνότητα. Στὸν γάμο εἶμαι δεμένος μὲ τὸν ἄλλο. Δὲν κάνω τίποτα ποὺ δὲν θέλει ὁ ἄλλος. Μέσα στὸν γάμο ζῶ γιὰ τὸν ἄλλο! Ὅποιος δὲν μπορεῖ νὰ ἀνεχτεῖ τὸν ἄλλο, δὲν μπορεῖ καὶ νὰ παντρευτεῖ. Τοὺς δύο συζύγους ἑνώνει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ὁ Ὁποῖος συμπλέκεται ἔτσι στὴν ζωή τους. Τὸ ὄνομα τοῦ ἄλλου γράφεται στὴν δική του καρδιά. Ὁ ἕνας δείχνει στὸν ἄλλο τὸ αἷμα τῆς καρδιᾶς του, τὸν κλείνει μέσα στὰ σωθικά του. 
    Οἱ δύο σύζυγοι καλοῦνται διὰ τοῦ γάμου νὰ σταυρώσουν τὸν παλαιὸ ἄνθρωπο ποὺ κρύβεται μέσα τους. Αὐτὸ εἶναι πολὺ δύσκολο, εἶναι εἶδος μαρτυρίου, γι’ αὐτὸ καὶ δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι κατὰ διάρκεια τῆς ἀκολουθίας τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου ψάλλεται τό: “Ἅγιοι μάρτυρες οἱ καλῶς ἀθλήσαντες καὶ στεφανωθέντες”, ἐνῶ γίνεται λιτανεία προηγουμένου τοῦ ἱερέως φέροντος τὸ Εὐαγγέλιο. Ἡ λιτανεία αὐτὴ μᾶς θυμίζει, ὅτι ὁ γάμος εἶναι μιὰ συνεχὴς πορεία πρὸς τὴν Βασιλεία τοῦ θεοῦ, ἕνας συνεχὴς ἀγῶνας γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς ἁγιότητας.
 
    Ἀμέσως μετὰ τὸν λόγο ἔλαβε τὸ μέλος τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης κος Νικόδημος Καλλιντέρης, ὁ ὁποῖος μίλησε γιὰ τὴν νεότητα τῆς ἘΡΩ. Οἱ νέοι τοῦ συλλόγου μας δραστηριοποιοῦνται σὲ δεκάδες πόλεις τῆς Ἑλλάδας, ἔχουν συμμετάσχει σὲ προσκυνήματα στὸ ἐξωτερικό, ἐνῶ βοηθοῦν γενικῶς καὶ στοὺς ὑπολοίπους τομεῖς δράσεως τοῦ συλλόγου μας. Ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη βοηθάει τοὺς νέους μὲ ἐκδηλώσεις σὰν τὴν σημερινή, ἀλλὰ καὶ μὲ ποικίλες ἐκδόσεις βιβλίων νὰ δημιουργήσουν κατὰ Θεὸν οἰκογένειες.
 
    Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης μοιράσθηκε σὲ ὅλους τοὺς παρευρισκομένους τὸ νέο βιβλίο τοῦ συλλόγου μας “Φάκελος Οἰκογένεια”.  
 
    Ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη εὐχαριστεῖ ἰδιαιτέρως τοὺς δύο ὁμιλητὲς τῆς σημερινῆς ἐκδήλωσης, τὸν κο Κωνσταντῖνο Γανωτὴ καὶ τὸν π. Ματθαῖο Χάλαρη γιὰ τὶς ἐμπνευσμένες ὁμιλίες τους, ἐνῶ θερμές, ὁλοκάρδιες εὐχαριστίες ὀφείλουμε καὶ στὴν γερόντισσα Στυλιανὴ καὶ τὴν συνοδεία της, ποὺ γιὰ μία ἀκόμη χρονιὰ φιλοξένησαν στὸν χῶρο τοῦ Ἱ. Μοναστηρίου τους τὴν 11η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητας τοῦ συλλόγου μας.