ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ‏

Χιλιάδες κόσμου κατέκλυσαν ἀσφυκτικά τό Βελλίδειο τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 14 Φεβρουαρίου, γιά νά ἐκδηλώσουν τήν διακαῆ ἐπιθυμία τους νά διατηρηθεῖ ἡ Ἑλληνορθόδοξη ταυτότητα τῆς χώρας μας. Αὐτή ἡ ταυτότητα, τήν ὁποία τελευταῖα ἐπιβουλεύονται ὅλο καί ἐντονότερα, ὅλο καί περισσότεροι ἐκτός ἀλλά καί ἐντός τῆς Ἑλλάδος.

Στήν ἀρχή τῆς ἐκδήλωσης, στόν ἐμπνευσμένο χαιρετισμό του ὁ κύριος διοργανωτής τῆς ἐκδήλωσης Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος, ἔδωσε τό στῖγμα τῆς ἐκδήλωσης ὑπογραμμίζοντας τήν σοβαρότητα τῶν θεμάτων, τά ὁποῖα στή συνέχεια ἀνέπτυξαν οἱ κύριοι ὁμιλητές. Τόνισε ἰδιαίτερα γιά τό μεταναστευτικό ὅτι: «Κάνουμε καί θά κάνουμε ὅ,τι καλύτερο μποροῦμε γι’ αὐτούς τούς δυστυχισμένους ἀνθρώπους, ἀλλά δέν μποροῦμε νά μήν καταγγείλουμε τά ἄσχημα παιχνίδια πού παίζουν καί τά ἀντεθνικά σχέδια πού καταστρώνουν οἱ μεγάλοι καί ἰσχυροί γιά τήν πατρίδα μας».

Ὁ πρῶτος ὁμιλητής κ. Φραγκούλης Φράγκος ἐξήγησε ὅτι τό δημογραφικό εἶναι τό πλέον σημαντικό ἐθνικό θέμα καί κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις γιά τήν ἄμεση ἀντιμετώπισή του. Κάλεσε ὅλους ὅσοι ἔκαναν λάθη στό μεταναστευτικό νά προβοῦν σέ συγκεκριμένες διορθωτικές κινήσεις καί νά ἐπανορθώσουν. Ὁ πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Ἀναστασίου στιγμάτισε τήν ἀκατάσχετη ἀγαπολογία πρός ἀπίστους καί αἱρετικούς ἐκείνων οἱ ὁποῖοι τήν ἴδια στιγμή δείχνουν ἰδιαίτερη σκληρότητα στήν ἀντιμετώπιση ὅσων κρατοῦν ἀνόθευτη τήν πίστη. Τόνισε ὅτι ἡ ἵδρυση Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν προσβάλλει τήν παράδοση καί τήν ἱστορία τῆς Θεσσαλονίκης καί ἀπειλεῖ τήν ἔννομη τάξη, πέρα ἀπό τό γεγονός ὅτι τά σχέδια αὐτά εἶναι ἀντισυν-ταγματικά, παράνομα καί σκανδαλώδη. Κάλεσε ἐπίσης σέ ἀντίσταση ἐνάντια στήν περιθωριοποίηση τῶν ἰδανικῶν μας. Τέλος, ὁ τρίτος ὁμιλητής κ. Κωνσταντῖνος Σπαλιώρας, διακήρυξε ὅτι οἱ μάχιμοι θεολόγοι ἐκπαιδευτικοί εἶναι ἀποφασισμένοι νά μεταδώσουν στούς μαθητές αὐτό πού παραλάβαμε ἀπό τούς πατέρες μας, δηλαδή τήν Ὀρθόδοξη Πίστη μας. Ἐξήγησε πῶς ἡ ἐπιχειρούμενη μετάλλαξη τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν μετατρέπει τό μάθημα σέ καθαρή ἀντιορθόδοξη προπαγάνδα καί προσηλυτισμό.

Μετά τίς εἰσηγήσεις τῶν ὁμιλητῶν, ὁμόφωνα ἐγκρίθηκε τό ἀκόλουθο ψήφισμα.

ΨΗΦΙΣΜΑ Ἡμερίδος μέ θέμα: «Μένουμε Ἕλληνες καί Ὀρθόδοξοι»

Ὅλοι ἐμεῖς πού συγκεντρωθήκαμε σήμερα Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016, στό Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο τῆς Θεσσαλονίκης, στήν Ἡμερίδα πού συνδιοργάνωσαν ἐπιτυχῶς ἡ Ἱερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, ἡ Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεολόγων (Π.Ε.Θ.) καί τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα τῆς Θεσσαλονίκης, ἀφοῦ ἀκούσαμε μέ προσοχή τίς τρεῖς εἰσηγήσεις τοῦ προγράμματος:

α) «Προϊοῦσα ἰσλαμοποίηση Ἑλλάδος καί Εὐρώπης» σέ σχέση μέ τό κρίσιμο πρόβλημα τοῦ δημογραφικοῦ καί τό λεγόμενο προσφυγικό καί μεταναστευτικό, θέμα πού ἀνέπτυξε ὁ στρατηγός ἐ.ἀ. Φραγκούλης Φράγκος, ἐπίτιμος ἀρχηγός Γ.Ε.Σ.,

β) «Τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στή Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ.», πού εἰσηγήθηκε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Ἀθανάσιος Ἀναστασίου, Προηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου, καί

γ) «Ἡ μετάλλαξη τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν», πού πραγματεύθηκε ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Σπαλιώρας, θεολόγος Καθηγητής καί Πρόεδρος τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων (Π.Ε.Θ.), διατρανώνουμε ὁμοφώνως:

1. Μένουμε Ἕλληνες καί Ὀρθόδοξοι, ὑπερασπιζόμενοι ὅσα μέ τόν ἱδρώτα καί τό αἷμα τους μᾶς ἐξασφάλισαν οἱ ἅγιοι καί οἱ ἥρωες τῆς ἐνδόξου Ἱστορίας μας, παλαιό-τερης καί νεώτερης.

2. Ἀντιστεκόμαστε στήν ἐπιβολή τῶν στόχων τῆς διαβόητης Νέας Τάξεως Πραγμάτων, ἡ ὁποία προωθώντας τό Ἀφροασιατικό ἰσλαμικό στοιχεῖο στήν Εὐρώπη, ἀποβλέπει στή συρρίκνωση, ὑποχώρηση καί ἐξαφάνιση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ, ὅπως τόν γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, καί ἰδιαίτερα τοῦ Ἑλληνικοῦ καί Ὀρθοδόξου πολιτισμοῦ.

3. Καλοῦμε τήν ἑλληνική κυβέρνηση νά ἀφουγκρασθεῖ τήν ἀγωνία καί τό μήνυμα αὐτό, πού στέλνει ἀποφασιστικά ὁ ἑλληνικός λαός, καί νά ἀλλάξει πολιτική. Νά πεῖ ΟΧΙ στή μετατροπή τῆς Ἑλλάδος σέ «ἀποθήκη» παρανόμων μεταναστῶν, σέ σταυροδρόμι διέλευσης τζιχαντιστῶν, ὅπως φάνηκε καί ἀπό τό τρομοκρατικό χτύπημα στό Παρίσι στίς 13 Νοεμβρίου 2015 μέ 130 νεκρούς καί 250 τραυματίες.

4. Λέμε «ΟΧΙ» στή λειτουργία Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν μέσα στή Θεολο-γική Σχολή Α.Π.Θ.

5. Λέμε «ΟΧΙ» στήν ἀντισυνταγματική καί παράνομη μετάλλαξη τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν σέ θρησκειολογία. Θά ἔχει καταστροφικές συνέπειες ὄχι μόνο στό ὀρθόδοξο φρόνημα καί ἦθος τῶν παιδιῶν μας ἀλλά καί στήν ψυχοπνευματική τους ἰσορροπία, καθώς θά καλλιεργεῖ στό μυαλό καί τήν καρδιά τους μιά ἀπίστευτη σύγχυση.

6. Ἡ ἐνδεχόμενη πραγματοποίηση τῶν δύο ἐπιχειρούμενων ἀνατροπῶν (Τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν καί μετάλλαξη μαθήματος Θρησκευτικῶν), ἐμφανῶς ἀντισυντα-γματικῶν, ἐπιβάλλει τήν προσβολή τους στό Συμβούλιο Ἐπικρατείας (Σ.τ.Ἐ.).

7. Ἐξουσιοδοτοῦμε τήν Ὀργανωτική Ἐπιτροπή τοῦ Συνεδρίου, μέ Πρόεδρο τόν Παναγιώτατο ποιμενάρχη μας, Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμο, νά φροντίσει ὥστε τό Ψήφισμα αὐτό νά κοινοποιηθεῖ σέ ὅλους τούς ἁρμοδίους.

Τό πλῆρες βίντεο τῆς ἐκδήλωσης εἶναι διαθέσιμο ἀπό τό σύνδεσμο https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8TsY9gqg5qg

DSC00135 DSC00047 DSC00048 DSC00052 DSC00053 DSC00064 DSC00067DSC00088 DSC00091 DSC00099

DSC00103