Συνάντηση φίλων καὶ μελῶν τῆς Ἑνωμένης Ῥωμηοσύνης. – Καβάλα 17-6-19

Ἀκολουθώντας τὶς προτροπὲς τοῦ Ὁσίου Παϊσίου “περὶ ἀδελφοσύνης”, τὴν Δευτέρα 17 Ἰουνίου 2019 τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Ὀρθοδοξίας μας ,τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πραγματοποιήθηκε συνάντηση ἀδελφῶν, φίλων καὶ μελῶν τῆς Ἑνωμένης Ῥωμηοσύνης , στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Παντελεήμονος,  στὸ Χρυσόκαστρο Παγγαίου . Μετὰ τὴν παρακολούθηση τῆς Θείας λειτουργίας, ὅλοι οἱ ἀδελφοὶ  παρευρεθήκαμε στὸ ἀρχονταρίκι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ὅπου ἐκεῖ  πραγματοποιήθηκε ὁμιλία (καὶ συζήτηση) ἀπὸ τὸν γέροντα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, π. Φίλιππο.
Στὴν συνάντησή μας ποὺ πραγματοποιήθηκε μέσα σὲ κλῖμα χριστιανικῆς ἀγάπης , παρευρέθησαν πολλοὶ ἀδελφοὶ ἀπὸ τὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Καβάλας,τοῦ Παγγαίου καὶ τῆς  Δράμας, δίδοντάς μας  ἔτσι ἀκόμη μία εὐκαιρία νὰ γνωριστοῦμε καὶ νὰ συνεργαστοῦμε  καλύτερα μεταξύ μας .Στὸ ἀρχονταρίκι τῆς  Μονῆς  βρέθηκαν ἐπίσης  καὶ ἄλλοι ἀδελφοὶ μὲ τοὺς ὁποίους γνωριστήκαμε  γιὰ πρώτη φορὰ καὶ, δοθείσης τῆς εὐκαιρίας,  τοὺς  πληροφορήσαμε  γιὰ τὴν προσπάθεια  τῆς  Ἑνωμένης  Ῥωμηοσύνης .Ἐκείνοι χάρηκαν πολὺ  ὅταν  ἔμαθαν τοὺς σκοποὺς τοῦ σωματείου μας καὶ ἐκδήλωσαν τὸ ἐνδιαφέρον τους νὰ μάθουν περισσότερα γιὰ τὴν προσπάθειά μας καὶ νὰ συμμετάσχουν σὲ αὐτήν.
Εὐχαριστοῦμε πολὺ τὸν γέροντα τῆς Ἱερᾶς  Μονῆς π.Φίλιππο Ἀβραμίδη, τὴν Ἡγουμένη  Λυδία  καθὼς καὶ τὴν Μοναχὴ  Μακρίνα  γιὰ τὴν ὁλοπρόθυμη ἀγάπη καὶ τὴν φιλοξενία ποὺ μᾶς παρεῖχαν ἀλλὰ, καὶ  γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ μᾶς ἔδωσαν νὰ πραγματοποιηθεῖ αὐτὴ, ἡ εὐλογημένη συνάντησή μας .
Στὸ τέλος δόθηκε  σὲ ὅλους τοὺς ἀδελφοὺς,τὸ περιοδικό μας ” Ε.ΡΩ.”  καθὼς καὶ ἄλλο πνευματικὸ  ὑλικὸ ποὺ διαθέτουμε.
 

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα