Συνάντηση τῆς ΕΡΩ Πατρῶν, μέ μέλη τοῦ Συλλόγου Πατρῶν γιά τήν προστασία τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ, 24-3-2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση τῆς ΕΡΩ Πατρῶν, μέ μέλη τοῦ Συλλόγου Πατρῶν γιά τήν προστασία τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ.

 

Τό σωματεῖο ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ, παράρτημα Πατρῶν, στό πλαίσιο τῶν τακτικῶν σαββατιάτικων συνάξεων πού πραγματοποιεῖ, στό Κέντρο ἐνοριακῆς Διακονίας τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Πατρῶν, ὀργάνωσε τό Σάββατο  24 Μαρτίου 2018,  συνάντηση μέ μέλη τοῦ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ γιά ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΕΝΝΗΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ».

Σκοπός τῆς συνάντησης, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθους μελῶν καί φίλων τῆς ΕΡΩ, ἦταν ἡ ἐνημέρωση σχετικά μέ τίς δραστηριότητες, ἡ ἀνάδειξη τοῦ ἔργου τοῦ συλλόγου καί ἡ ἐξεύρεση κοινοῦ τόπου συνεργασίας μέ τήν ΕΡΩ Πατρῶν.

Ἀπό τήν ἐνημέρωση πού ἔγινε οἱ παρευρισκόμενοι  διαπίστωσαν  τό μεγάλο καί εὐλογημένο ἔργο τοῦ συλλόγου, πού σχετίζεται μέ τήν ἱερότητα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καί ἰδιαίτερα μέ αὐτή τῶν ἀγέννητων (κυοφορούμενων) νηπίων, συνάμα ἡ στήριξη τῶν μητέρων καί τῶν τέκνων γιά πολλά χρόνια μετά τή γέννησή τους ἀπό τό σύλλογο.

Στή συνέχεια ἀναπτύχθηκε μεταξύ τῶν ἐκπροσώπων τοῦ συλλόγου καί τῶν μελῶν-φίλων τῆς ΕΡΩ, διάλογος μέ σκοπό κυρίως τόν ἐντοπισμό δράσεων καί τομέων στούς ὁποίους ἡ ΕΡΩ Πατρῶν δύναται νά ὑποστηρίξει τόν σύλλογο, ὅπως ἐνεργοποίηση ἐθελοντῶν, συλλογή τροφίμων, ρουχισμοῦ, παιχνιδιῶν κ.ἄ.

Ἀπό τά παρευρισκόμενα μέλη καί φίλους τῆς ΕΡΩ συγκεντρώθηκε χρηματικό ποσό, τό ὁποῖο καταβλήθηκε στόν σύλλογο γιά τούς σκοπούς του.

 

ΚΑΛΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα