Πραγματοποίηση εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη για τον Άγιο Παΐσιο, 1-10-2017

Πλῆθος κόσμου κατέκλυσε τά γραφεῖα τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης στή Θεσσαλονίκη γιά νά παρακολουθήσει τόν γέροντα Θεόκλητο Μπόλκα τῆς Ἱ.Μ. Ἁγίου Ἀρσενίου Χαλκιδικῆς. Ὁ γέροντας Θεόκλητος σχολίασε καί ἀνέλυσε λόγους τοῦ Ἁγίου Παϊσίου σέ ἕνα κοινό πού εἶχε κατακλύσει ἀσφυκτικά τά γραφεῖα τοῦ Σωματείου. Οἱ Ἅγιοί μας εἶναι ζωντανοί, συνεχίζουν νά μιλοῦν καί νά νουθετοῦν μέσα ἀπό τούς λόγους τους καί τό ἐνδιαφέρον τοῦ κόσμου σέ κάθε ἐκδήλωση τό ἀποδεικνύει.