ΕΠΕΙΓΟΝ: Διαμαρτυρία πολυτέκνων ἀναπληρωτῶν ἐκπαιδευτικῶν γιὰ τὸν ἐμπαιγμό τους ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οἱ πολύτεκνοι καὶ ὑπερπολύτεκνοι ἀναπληρωτὲς ἐκπαιδευτικοί, ποὺ ἀγωνιζόμαστε καθημερινὰ νὰ θρέψουμε τὶς οἰκογένειές μας, καλοῦμε ὅλους, πολύτεκνους καὶ μή, νὰ συμπαρασταθοῦν στὸν ἀγώνα μας ἐναντίον τοῦ νόμου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ τὸν ὁποῖο ἡ ὑπουργὸς παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως πρόκειται νὰ ἐφαρμόσει. Μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ ἐπαίσχυντου νόμου αὐτοῦ, πολλοὶ ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς πολύτεκνους θὰ χάσουμε τὴ δουλειά μας. Συγκεκριμένα ὁ νόμος ποὺ πρόκειται νὰ ἐφαρμοστεῖ θὰ ἀφαιρέσει τὴν πρόταξη τῶν πολυτέκνων ἀπὸ τοὺς πίνακες τῶν ἀναπληρωτῶν καὶ ἀντὶ αὐτοῦ θὰ τοὺς δίνει 3 μόρια ἀνὰ παιδὶ μὲ ἄριστα νὰ εἶναι τὰ 260 μόρια. Οὐσιαστικὰ ὁ νόμος ἐξισώνει τὰ τέσσερα παιδιὰ μὲ μισὸ μεταπτυχιακό.
Ἡ οἰκογένεια καὶ ἰδιαίτερα ἡ πολύτεκνη οἰκογένεια ἀποτελεῖ τὸ κύτταρο τῆς κοινωνίας μας. Ὅσο ἡ κυβέρνηση καὶ ἡ κάθε κυβέρνηση τὴν πολεμάει, πολεμάει τὴν κοινωνία μας, πολεμάει τὴν ἴδια μᾶς τὴν Πατρίδα.
Καλοῦμε ὅλους τὴν Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2019, καὶ ὥρα 13:00, νὰ πραγματοποιήσουμε εἰρηνικὴ συγκέντρωση διαμαρτυρίας ἔξω ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας λέγοντας κάλαντα μαζὶ μὲ τὰ παιδιά μας.
Καλοῦμε ὅλους γιὰ νὰ μὴν ἐπιτρέψουμε στὴν κυβέρνηση νὰ δώσει ἄλλο ἕνα χτύπημα στὴν πολύτεκνη οἰκογένεια.
Καλοῦμε ὅλους νὰ διαδώσουν αὐτὸ τὸ μήνυμα διαμαρτυρίας σὲ κάθε γωνιὰ τῆς Πατρίδας μας.
Ὅλοι μαζὶ θὰ καταφέρουμε νὰ ἀντικρούσουμε αὐτὴ τὴν ἀπόφαση.

Συντονιστικὸ Πολύτεκνων Ἀναπληρωτῶν Ἐκπαιδευτικῶν

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα