Εκδήλωση – ομιλία με θέμα την οικογένεια πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 13-2-2017

Στον Ι.Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Χρυσοσπηλιωτίσσης ἔλαβε χώρα στις 13 Φεβρουαρίου 2017, μία πολὺ ἐνδιαφέρουσα ὁμιλία ἀφιερωμένη στὸν ἱερὸ θεσμὸ τῆς οἰκογένειας, μὲ ὁμιλητὴ τὸν αἰδεσιμότατο πρωτοπρεσβύτερο Ἀθανάσιο Ἀττάρτ, λυκειάρχη. Τῆς ὁμιλίας προηγήθηκε παράκληση πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ χαιρετισμὸς μέλους τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης.

Ὁ π. Ἀθανάσιος προσέγγισε τὸ ζήτημα τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας ὑπὸ τὸ φῶς τῶν ἐντολῶν τοῦ ἐνσαρκωθέντος Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, καθὼς καὶ τοῦ λόγου μεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι ὑπῆρξαν γνήσιοι ἑρμηνευτὲς τῶν λόγων τοῦ Κυρίου. Ἡ οἰκογένεια ἀποτελεῖ κύτταρο τῆς κοινωνίας καὶ ἡ ὑγιὴς ἀνάπτυξη αὐτῆς συμβάλλει στὴν ὑγιῆ ἀνάπτυξη καὶ πρόοδο μιᾶς κοινωνίας. Ὁ Μ. Βασίλειος ἀναφέρει ὅτι: “Ἡ οἰκογένεια εἶναι τὸ πρῶτο περιβάλλον μέσα στὸ ὁποῖο ἀναπτύσσεται ἡ συνείδηση τοῦ ἀνθρώπου”. Οἱ γονεῖς πρέπει ἐμπράκτως νὰ δείξουν θυσιαστικὸ πνεῦμα ὡς πρὸς τὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν τους καὶ νὰ τὰ γαλουχήσουν μὲ ὑγιῆ πρότυπα. Ἡ ἀγάπη πρὸς τὰ παιδιὰ τοὺς πρέπει νὰ μετουσιώνεται σὲ πράξη καὶ νὰ μὴν μένει μόνο στὰ λόγια. Ὁ Ἅγιος Ἰω. Χρυσόστομος ἀναφέρει ἐπὶ παραδείγματι πώς: “Δὲν ἀρκεῖ νὰ ἀγοράσεις κάτι γιὰ τὸ παιδί σου, ἀλλὰ πρέπει καὶ νὰ παίζεις μαζί του”. 

Η οἰκογένεια ὀφείλει νὰ ἀναπτύσσεται ὡς ἱεραποστολικὸ κέντρο. Πρέπει νὰ ἀκτινοβολεῖ τὸν λόγο καὶ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἐργαστήριο ἁγιότητας καὶ μέσα σὲ αὐτὴν σμιλεύεται ὁ χαρακτήρας τοῦ ἀνθρώπου. “Μέσα σὲ αὐτὴ μαθαίνουμε νὰ ὑπομένουμε, νὰ ἐγκρατευόμαστε, νὰ νηστεύουμε, νὰ ἀγαπᾶμε καὶ γενικότερα νὰ ἀσκούμαστε σὲ ὅλες ἐκεῖνες τὶς χριστιανικὲς ἀρετές, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν τὸν ἀσφελέστερο θεμέλιο λίθο, ποὺ θὰ βοηθήσει τὸν ἄνθρωπο νὰ ἐκπληρώσει τὸν λόγο γιὰ τὸν ὁποῖο πλάστηκε, νὰ γίνει δηλ. κατὰ χάριν Θεός”. Γιὰ νὰ ἔχουμε καλὴ οἰκογένεια ἔχει μεγάλη σημασία πῶς θὰ τὴν ξεκινήσουμε, πῶς θὰ τὴν συνεχίσουμε καὶ πῶς θὰ τὴν τελειώσουμε. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ὀφείλουν ὅλα τα μέλη της νὰ εἶναι σὲ διαρκῆ ἐπαφὴ μὲ τὴν Ἐκκλησία καὶ νὰ μετέχουν στὰ μυστήριά της, ὅπως Ἐκείνη τὰ ἔχει ὁρίσει πρὸς ὄφελος καὶ πνευματικὴ προκοπὴ ἐν Κυρίω τοῦ ἀνθρώπου. 

Τέλος, ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη θὰ ἤθελε νὰ εὐχαριστήσει τὸν πρωτοπρεσβύτερο Ἀθανάσιο Ἀττὰρτ γιὰ τὴν φιλοξενία τῶν μελῶν της στὸν Ι.Ν. Παναγίας Χρυσοσπηλιώτισσας.

Μετὰ τὸ τέλος τῆς ὁμιλίας μοιράσθηκε δωρεὰν τὸ βιβλίο τῶν ἐκδόσεων τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης: “Ἀνατομία οἰκογενειακῶν θεμάτων”.

 

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα