Εκδήλωση – ομιλία με θέμα «Η οικογένεια και ο Όσιος Πορφύριος» πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά στις 20-3-2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Ἡ οἰκογένεια καί ὁ Ὅσιος Πορφύριος»

Πραγματοποιήθηκε μέ ἐπιτυχία τήν περασμένη Δευτέρα 20 Μαρτίου στόν ἱερό ναό Εὐαγγελιστρίας στήν Νίκαια τοῦ Πειραιᾶ ἡ ἐκδήλωση τῆς ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ πού ἦταν ἀφιερωμένη στήν Οἰκογένεια καί τόν Ὅσιο Πορφύριο.

Ὁμιλητής ἦταν ὁ φιλόλογος κ. Κωνσταντῖνος Γανωτῆς, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα: “Ἡ οἰκογένεια καί ὁ ὅσιος Πορφύριος”. Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μέ τό μέγα Ἀπόδειπνο, ἀκολούθησε χαιρετισμός μέλους τῆς Ε.ΡΩ. καί κατόπιν τό λόγο ἔλαβε ὁ κ. Γανωτῆς.

Ὁ ὁμιλητής, ἀφοῦ ἔκανε μία γενική θεώρηση τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας ἀπό κτίσεως κόσμου, ἔστρεψε τόν λόγο του στή σημερινή ἐποχή, ὅπου ὁ θεσμός τῆς οἰκογένειας βάλλεται πανταχόθεν καί παντοιοτρόπως. Σέ μιά τέτοια ἐποχή ἔστειλε καί ὁ Θεός ἕναν γνήσιο φίλο του, τόν Ὅσιο Πορφύριο, γιά νά ὑπενθυμίσει στούς σύγχρονους Ἕλληνες ποιά εἶναι ἡ ἀληθινή, ἡ ὀρθή διδασκαλία περί οἰκογένειας. 

Τρία εἶναι τά σημεῖα πού τόνιζε ὁ ὅσιος Πορφύριος προκειμένου μία οἰκογένεια νά γίνει φορέας ἁγιοποίησης τοῦ ἀνθρώπου: 

1) Μέσα στήν οἰκογένεια πρέπει νά ὑπάρχει ἀγάπη. Ἄν σήμερα ἀποτυγχάνουμε νά κάνουμε σωστή οἰκογένεια, γάμο, κοινωνικές σχέσεις κτλ., εἶναι ἐπειδή προσπαθοῦμε ὅλα αὐτά νά τά στηρίξουμε πάνω σέ ἰδεολογίες, κοινωνικά συστήματα, μά κυρίως πάνω στή λογική τῆς ἀνταπόδοσης, τί θά δώσουμε καί τί θά πάρουμε δηλ. ὁ ἕνας ἀπ’ τόν ἄλλο. Ἐκεῖνο, ὅμως, πού προέχει μέσα σέ μιά οἰκογένεια εἶναι ἡ ἀγάπη. Χωρίς τήν ἀγάπη οἰκογένεια δέν στέκεται.

2) Γιά νά κερδίσεις καί νά ὠφελήσεις ἀληθινά τό παιδί, πρέπει νά εἶσαι χαρούμενος. Νά εἴμαστε χαρούμενοι γιά ὅλα ὅσα ἔχουμε, ἔστω κι ἄν σέ πολλές περιπτώσεις μπορεῖ νά ἔχουμε ἐλάχιστα πράγματα ἤ καί τίποτα. Πρέπει ἀκόμα καί τίς δυσκολίες νά τίς ἀντιμετωπίζουμε μέ χαρά. Αὐτή ἡ χαρά προέρχεται ἀπό τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας. Ἐφόσον ὁ Χριστός ἀνέστη, ποιός λόγος ὑπάρχει νά λυπούμαστε καί νά ἀπελπιζόμαστε; Ὅταν, λοιπόν, τά παιδιά βλέπουν στά μάτια τῶν γονέων τους αὐτή τήν σταυροαναστάσιμη χαρά, τοῦτο εἶναι τό καλύτερο κατηχητικό γιά ἐκεῖνα.

3) Ἡ ἀγάπη καί ἡ χαρά πρέπει νά στηρίζονται πάνω σέ δύο ἄλλες ἀρετές, τήν μετάνοια καί τήν προσευχή, οἱ ὁποῖες μέ τή σειρά τους μᾶς ὁδηγοῦν μέσα στήν ἀγκαλιά τῆς Ἐκκλησίας. Κατά συνέπεια ἐάν κάποιος ἐπιθυμεῖ νά ἔχει ἀγάπη καί χαρά στή ζωή του, τήν οἰκογένειά του, ἀλλά καί σέ ὅλο τό φάσμα τῶν σχέσεών του, πρέπει νά μετέχει στά μυστήρια τῆς Εκκλησίας.

Τέλος, τά μέλη τῆς ΕΡΩ εὐχαρίστησαν τούς σεβαστούς Πατέρες τοῦ Ἱ.Ν. Εὐαγγελιστρίας Νικαίας, τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Ἀλέξιο, τόν π. Διονύσιο, προϊστάμενο τοῦ Ἱ. Ναοῦ, καθώς καί τούς π. Νικόλαο καί π. Εἰρηναῖο, γιά τήν ὀργάνωση τῆς εκδήλωσης.