Διοργάνωση αιμοδοσίας στην Πάτρα στις 18-2-2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

 

Ἡ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» – ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ, στήν προσπάθειά της νά ἀνταποκριθεῖ σέ κοινωνικά θέματα πού ἀφοροῦν τὴν ὑγεία τῶν ἀδελφῶν μας, καί προκειμένου νά ἀνταποκριθεῖ στίς ὁλοένα καί αὐξανόμενες ἀνάγκες σέ αἷμα, θά  πραγματοποιήσει ἀπό κοινοῦ μέ τόν ἐνοριακό Ἱερό Ναό Ἁγίας Φωτεινῆς Πατρῶν, τό Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2017, ἀπό τίς 10.00 π.μ. καί μέχρι τίς 13.00 μ.μ. τῆς ἴδιας ἡμέρας ἐθελοντική αἱμοδοσία στό χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Πολλοί ἀπό ἐμᾶς ἔχουμε ἀντιμετωπίσει καταστάσεις ἀνάγκης αἵματος καί γνωρίζουμε τήν βαρύτητα καί τήν σημασία τοῦ προβλήματος. Ἄς τό κάνουμε γιά τούς συνανθρώπους μας, πού δέν γνωρίζουμε καί ἄς εὐεργετήσουμε ἔτσι τόν Χριστό, ὁ Ὁποῖος πρῶτος ἔδωσε τό Τίμιο Αἷμά Του «ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας». Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ἔχουμε χρέος νά μιμηθοῦμε τό παράδειγμα τοῦ Σωτήρα μας, πού μᾶς χάρισε τή ζωή, αἱμόφυρτος ἐπί τοῦ Σταυροῦ.

Ἡ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ καλεῖ ὅλους ὅσους ἔχουν τή δυνατότητα – κυρίως τούς νέους πού σφύζουν ἀπό ὑγεία – νά προστρέξουν στό κάλεσμα αὐτό. Ἄς ἀνταποκριθοῦμε στό προσκλητήριο αὐτό, ἀφοῦ ὅλοι εἴμαστε εἰκόνες καί πλάσματα τοῦ Θεοῦ τῆς Ἀγάπης!

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα