ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κοινωνικὰ Παλαιῶν Διδασκάλων, μέρος Β’ – Πάτρα 15-12-2019

   Τὴν Κυριακὴ 15 Δεκεμβρίου 2919, ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη Πατρῶν, πραγματοποίησε ἀνοιχτὴ ἐκδήλωση στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Διονυσίου Πατρῶν μὲ θεμα: “Κοινωνικὰ Παλαιῶν Διδασκάλων, μέρος Β”.
    Οἱ εἰσηγητές, κ. Νικόλαος Κυδωνιατης, χοραρχης τοῦ συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Πατρῶν καὶ περιχώρων ” Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός”, ὁ Λαμπαδάριος ἱεροψάλτης τοῦ Ι.Ν. Παντανάσσης Πατρῶν κ. Κυριάκος Τζουραμανης ἐκ μέρους τῆς χορωδίας “ΚΛΕΙΔΑ” καὶ ὁ κ. Ἠλίας Ραυτογιαννης ἀπὸ τὴν Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη Πατρῶν, ἀναφέρθηκαν στὸν ἀνεκτίμητο πλοῦτο τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς μᾶς παράδοσης, ποὺ σημαντικὰ κομμάτια του παρέμεναν ἀναξιοποίητα καὶ μετὰ ἀπὸ κοπιώδη ἐργασία πολλῶν ἐτῶν, ὁμάδας ἀποτελούμενης ἀπὸ Ἁγιορεῖτες μοναχοὺς καὶ λαϊκοὺς ἱεροψάλτες, μὲ τὸ συντονισμὸ καὶ τὴν ἐπιμέλεια τοῦ μέλους τῆς Ε.ΡΩ κ. Δημητρίου Περσυνακη, παραδίδονται πρὸς χρήση τὰ ” ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ”, ὅπως οἱ κορυφαῖοι Ρωμηοι μελοποιοί τα ἔγραψαν.
    Ἐπίσης, γιὰ τὴ θέση των “ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ” στὴ Θεία Λειτουργία, ποὺ τοποθετοῦνται πρὶν τὴ Θεία Κοινωνία, ὡς προετοιμασία, ὅπου ἐπέρχεται ἡ ψυχικὴ εἰρήνη ὅλου τοῦ σώματος τῆς ἐκκλησίας.
Τέλος ἔγινε ἐκτενὴς ἀναφορὰ στὴν πλούσια ψαλτικὴ παράδοση τῆς πόλεως τῶν Πατρων.
Ἀκολούθησε, μετὰ ἀπὸ κάθε εἰσήγηση, ἡ θαυμάσια ἀπόδοση των “ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ” ἀπὸ τὶς χοροδιες, ὑπὸ τὴν διεύθυνση τῶν χοραρχων κύριων Νικολάου Κυδωνιατη καὶ Δημητρίου Γαλάνη, ποὺ ἐπέφερε ψυχικὴ ἀγαλλίαση στοὺς παρευρισκόμενους.