ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΙΣ 28-2-2016

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΪΣΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

          Τὴν Κυριακὴ 28 Φεβρουαρίου 2016, ὥρα 6.30 τὸ ἀπόγευμα, πραγματοποιήθηκε στὴ Θεσσαλονίκη μὲ πολὺ μεγάλη ἐπιτυχία, ἀπὸ τὴν «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη», ἐκδήλωση ἀφιερωμένη στὸν Ἅγιο Παΐσιο τὸν Ἁγιορείτη. Ἡ ἐκδήλωση ἔλαβε χώρα στὴ Λέσχη Ἀξιωματικῶν Φρουρᾶς Θεσσαλονίκης μὲ θέμα «Βιώματα μὲ τὸν Ἅγιο Παΐσιο».

  Ἡ ἐκδήλωση ἄρχισε μὲ τὸ Ἀπολυτικίο τοῦ ἁγίου Δημητρίου καὶ τὸν ὕμνο στὴν Παναγία «Ἄξιόν ἐστι…», ποὺ ἀπέδωσαν μελωδικὰ ψάλτες ποὺ πλαισίωσαν τὴν ἐκδήλωσή μας.   

         Στὴ συνέχεια ὁ ὑπεύθυνος ἐκδηλώσεων τῆς Ε.ΡΩ. στὴ Θεσσαλονίκη, κ. Νικόλαος Παπαδόπουλος, καλωσόρισε τοὺς παρευρισκόμενους καὶ παρουσίασε τὸ πρόγραμμα τῆς ἐκδήλωσης. Ὁ κ. Καραμῆτρος Ἰωάννης, μέλος τοῦ τριμελοῦς Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ Πρόεδρός της, ἐκ μέρους τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης» μίλησε γιὰ τὴν Ταυτότητα καὶ τοὺς Σκοποὺς τοῦ Σωματείου καθὼς καὶ γιὰ τὴ μεγάλη μορφὴ τοῦ συγχρόνου μας τιμωμένου Ἁγίου. 

         Ἀμέσως μετὰ πῆραν τὸν λόγο καὶ καθήλωσαν τὸν κόσμο, ποὺ παρακολουθοῦσε σχεδὸν μὲ κατάνυξη,  οἱ δύο ὁμιλητές, ὁ κ. Γεώργιος Μαντζαρίδης καὶ ὁ κ. Βασίλειος Σαρρῆς, οἱ ὁποῖοι, ἀνταποκρινόμενοι στὸν τίτλο τῆς ἐκδήλωσης, παρέθεσαν καὶ προσωπικά τους βιώματα ἀπὸ τὴ γνωριμία τους μὲ τὸν Ἅγιο, καθὼς καὶ  πολλὰ ἀνέκδοτα γεγονότα καὶ συμβουλὲς, σημαντικῆς πνευματικῆς ἀξίας.

      Ὁ Ὁμότιμος Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιος Μαντζαρίδης μίλησε μὲ θέμα «Ὁ Ὅσιος  Παΐσιος παγκόσμιος ἄνθρωπος». Διαχώρισε τὴν ἔννοια τῆς παγκοσμιοποίησης ποὺ προωθεῖ ἡ ἐποχή μας μόνο γιὰ τὸ συμφέρον  καὶ τῆς παγκοσμιότητος ποὺ ἀντιτάσσει διαχρονικὰ ἡ Ἐκκλησία καὶ θεμελιώνεται στὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο. Ὁ ὅσιος Παΐσιος, εἶπε, ἔγινε παγκόσμιος ἄνθρωπος, γιατὶ ἀγάπησε τὸν ἀνθρωπο καὶ εὔχονταν γιὰ ὅλο τὸ Σύμπαν. Ἡ παρουσία του ἦταν παρουσία ἀγάπης χωρὶς ὅρια,  γι’ αὐτὸ καὶ χιλιάδες κόσμου συρρέουν στὸν τάφο του, ἰδίως τὴν ἡμέρα τῆς μνήμης του. 

         Ὁ δεύτερος ὁμιλητής, κ. Βασίλειος Σαρρῆς, ἀνέπτυξε τὸ θέμα  «Ὁ ἅγιος Παΐσιος ὡς παρηγορητὴς καὶ ἐμψυχωτής». Διάδοχος τοῦ ἀποστολικοῦ κηρύγματος ὁ Ἅγιος μᾶς γνώρισε τὸν Χριστὸ, μᾶς παρηγόρησε ἐμᾶς τοὺς κάθε εἴδους πονεμένους μὲ τὸ χάρισμα τῆς παρακλήσεως ποὺ διέθετε, μὲ τὴν ἀγάπη ποὺ τὸν ἔκανε νὰ λιώνει γιὰ τοὺς ἀνθρώπους. Ἔκανε δικά του τὰ προβλήματα τῶν ἀνθρώπων, ἐν-έπασχε καὶ ὄχι ἁπλῶς συν-έπασχε μαζί τους. 

      Τὸ πρόγραμμα, στὴν κατάμεστη ἀπὸ κόσμο αἴθουσα, ἔκλεισαν οἱ ψάλτες μὲ τὸ Ἀπολυτικίο τοῦ Ὁσίου Παϊσίου καὶ τὸν ὕμνο «Τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ…».  Κατὰ τὴν ἔξοδο διανεμήθηκε δωρεὰν τὸ νέο βιβλίο τοῦ Σωματείου “Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη” γιὰ τὸν Ὅσιο Παΐσιο.

         Στὴν ἐκδήλωση παρευρέθηκαν ἱερεῖς, καθηγητὲς Πανεπιστημίου καὶ πάρα πολὺς κόσμος ποὺ δυστυχῶς δεν χώρεσαν ὅλοι στὴν αἴθουσα καὶ γι’ αὐτὸ ἔφυγαν πολλοί. Ἰδιαίτερα τιμητικὸς  γιὰ τὴν ἐκδήλωση ἀποτέλεσε μὲ τὴν  παρουσία του, μεγάλος ἀριθμὸς μελῶν καὶ φίλων τοῦ Σωματείου μὲ ἰδιαίτερα συγκινητικὴ τὴν παρουσία τῶν νέων τῆς Ε.ΡΩ, ποὺ ἐπωμίστηκαν τὸ βάρος τῆς ὀργάνωσης καὶ τῆς διεκπεραίωσης τῆς ἐκδήλωσης .

      Ἡ  «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη» εὐχαριστεῖ ἰδιαιτέρως τὸν Διοικητὴ τοῦ Γ΄Σώματος Στρατοῦ, Ἀντιστράτηγο κ. Ἠλία Λεοντάρη, γιὰ τὴν εὐγενικὴ παραχώρηση τῆς αἴθουσας τῆς  Λέσχης Ἀξιωματικῶν Φρουρᾶς Θεσσαλονίκης καθὼς καὶ τὸ προσωπικὸ τῆς Λέσχης γιὰ τὴν ἄψογη συνεργασία ποὺ εἴχαμε μαζί τους.

         Οἱ πρεσβεῖες τοῦ Ὁσίου Παϊσίου νὰ βοηθοῦν τὸν κάθε ἄνθρωπο, τὴν πατρίδα μας καὶ ὅλον τὸν κόσμο. Ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου ὑπερχείλισε τὴν αἴθουσα τῆς ἐκδήλωσης, ποὺ ἀποδείχθηκε πολὺ μικρὴ γιὰ τὴν τόσο μεγάλη ἀγάπη τοῦ κόσμου. Ὅπως εἶπε ὁ κ. Σαρρῆς Βασίλειος στὴν ὁμιλία του, αὐτὴ ἡ ἁθρόα προσέλευση τοῦ κόσμου παντοῦ ὅπου γίνεται ἐκδήλωση γιὰ τὸν Ἅγιο εἶναι ἡ ἀνταπόκριση τῶν ἀνθρώπων στὴ δική του ἀγάπη, ποὺ ἦταν ἕτοιμος νὰ κόψει τὴν καρδιά του κομματάκια, νὰ τὴ μοιράσει στὸν κόσμο κι ὕστερα ἂς πεθάνει! Αὐτὸς ἦταν ὁ σύγχρονος παγκόσμιος Ἅγιός μας!

         Ὡς «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη» αἰσθανόμαστε βαθιὰ χαρὰ καὶ μεγάλη τιμὴ ποὺ ἀσχοληθήκαμε μὲ τὸν Ἅγιο μὲ τὸ βιβλίο ποὺ ἐκδώσαμε «Ὁ ὅσιος Παΐσιος», με τὸ dvd, μὲ τὸ παιδικὸ βιβλίο «Ὁ γέροντας τῆς ἀγάπης» καθὼς καὶ το βιβλίο πρὶν ἀπὸ τὴν ἁγιοκατάταξή του, «Ὁ γέροντας Παΐσιος ὡς νέος καὶ βοηθώντας νέους».   

ΠΑΙΣΙΟΣ_ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ_4ΠΑΙΣΙΟΣ_ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ_1ΠΑΙΣΙΟΣ_ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ_5ΠΑΙΣΙΟΣ_ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ_2 ΠΑΙΣΙΟΣ_ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ_3

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα