Δελτίο Τύπου από την Εκδήλωση για τον Άγιο Παίσιο στον Ι.Ν. Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών

Τὴν 30η Σεπτεμβρίου 2016 τὸ ἀπόγευμα στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἀχαρνῶν, ἔλαβε χώρα ἐκδήλωση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὸ σωματεῖο τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης, μὲ θέμα: Ὁ Ὅσιος Παίσιος καὶ ἡ ποιμαντικὴ μέριμνα γιὰ τοὺς νέους.

Ὁμιλητής στὴν ἐκδήλωση ἦταν ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου, δόκτωρ Θεολογίας, ὁ ὁποῖος ἔκανε ἐκτενῆ ἀναφορὰ στὶς διδαχὲς τοῦ Ὁσίου Παισίου , στὰ διδάγματά του, στὸ μοναδικὸ ποιμαντικὸ ἔργο του καὶ κυρίως στὸν μοναδικὸ καὶ γεμάτο Ἀγάπη τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο προσέγγιζε τὰ παιδιὰ καὶ τοῦ νέους καὶ τὰ ὁποῖα μὲ θαυμαστὸ τρόπο ἔφερνε κοντὰ στὴν Ἀγάπη Τοῦ Θεοῦ!

Ἐπίσης ἔγινε ἐκτενὴς ἀναφορὰ στὴν ἀνάγκη γιὰ τὴν ἐπαναφορὰ τοῦ Ρωμαίικου φιλοτίμου καὶ φρονήματος  στὴν σύγχρονη ἐποχή, καθότι ἦταν αὐτὸ τὸ ὁποῖο ἔσωσε καὶ θὰ σώσει ἐκ νέου πολλάκις τὸ γένος μας, ἀπὸ πάσης φύσεως ἐπιβουλές.

Πρὶν τὸ πέρας τῆς ἐκδηλώσεως παρουσιάστηκε καὶ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ψηφιακὴ παραγωγὴ τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης, ἀναφορικὰ μὲ τὸν Ἅγιο Παίσιο.

Στὸ τέλος ἀκολούθησε σύντομος χαιρετισμὸς καὶ Εὐχαριστίες ἀπὸ στέλεχος τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης, πρὸς ὅλους τους συμπαριστάμενους, οἱ ὁποῖοι κυριολεκτικὰ γέμισαν καὶ τίμησαν μὲ τὴν παρουσία τοὺς τὴν ἐν λόγω ἐκδήλωση γιὰ τὸν Ἅγιο Γέροντα Παίσιο.

%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%83-%cf%80%ce%b1%ce%b9%cf%83%ce%b9%ce%bf%cf%83-%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%83-%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%83-%ce%b1%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%bd

%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%83-%cf%80%ce%b1%ce%b9%cf%83%ce%b9%ce%bf%cf%83-%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%83-%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%83-%ce%b1%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%bd

%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%83-%cf%80%ce%b1%ce%b9%cf%83%ce%b9%ce%bf%cf%83-%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%83-%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%83-%ce%b1%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%bd