Δελτίο τύπου ἐκδήλωσης μέ θέμα “Ὁ ὅσιος Ἰάκωβος Τσαλίκης”, Παλλήνη 21-1-2018

Σὲ πολὺ ὄμορφη ἀτμόσφαιρα διεξήχθη ἡ ἐκδήλωση, ποὺ συνδιοργάνωσαν ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη καὶ ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Τρύφωνος Παλλήνης, σήμερα Κυριακὴ 21 Ἰανουαρίου 2018. Ἡ ἐκδήλωση, ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸν Ἱερὸ χῶρο τοῦ Ναοῦ, εἶχε ὡς ὁμιλητὴ τὸν π. Λάμπρο Φωτόπουλο, Συγγραφέα, Θεολόγο, Mr. Κανονικοῦ Δικαίου, τέως δικηγόρο παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ καὶ πνευματικὸ τέκνο τοῦ Ὁσίου γέροντος Ἰακώβου γιὰ ἐννέα χρόνια, καὶ ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ θέμα: “Ὁ Ὅσιος Ἰάκωβος Τσαλίκης”!
 
Ἀφοῦ προηγήθηκε χαιρετισμὸς ἀπὸ μέλος τῆς ΕΡΩ, τὸν λόγο πῆρε ὁ π. Λάμπρος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε σὲ προσωπικὲς ἐμπειρίες ἀπὸ τὴν πνευματικὴ σχέση του μὲ τὸν γέροντα Ἰάκωβο. Ὁ γέροντας εἶχε μιὰ σαλότητα, μιὰ ἀφέλεια ποὺ δὲν φαινόταν. Ἔλεγε συνεχῶς τὴν γνωστὴ φράση, ποὺ τὸν χαρακτήριζε: “Μὲ συγχωρεῖτε”! Κάποια πνευματικὰ τέκνα του, μάλιστα, τὸν ἀποκαλοῦσαν γι’ αὐτὸ τὸν λόγο: “Ὁ π. Ἰάκωβος, ὁ μὲ συγχωρεῖτε”!
 
Ὡς λειτουργὸς, προτοῦ προσέλθει στὸ Ἱερὸ Θυσιαστήριο, στεκόταν γιὰ ὧρες μπροστὰ ἀπ’ τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ προσευχόμενος. Μὲ μεγάλη κατάνυξη ἔλεγε σιωπηλὰ τὶς εὐχὲς τῆς Θείας Λειτουργίας. Ἀκόμα καὶ τὸ χρῶμα τοῦ προσώπου του μετέδιδε τὸν φόβο του μπροστὰ στὰ Θεία Μυστήρια, ποῦ λαμβάνουν χώρα κατὰ τὴν Θ. Λειτουργία.
 
Δὲν ἔκανε ποτὲ κήρυγμα. Ἦταν ὁ κατ’ ἐξοχὴν πνευματικός. Στὸ παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους ἐξομολογοῦσε μὲ τὶς ὧρες. Κάθε φορὰ ποὺ τέλειωνε μὲ κάποιον, ὕστερα ἔκανε στρωτὲς μετάνοιες γιὰ τὴν ψυχή του. Ἦταν πολὺ διακριτικός. Αἰσθανόταν μεγάλη εὐθύνη γιὰ τὴν κάθε ψυχή. Ὅταν ἡ περίσταση τὸ ἀπαιτοῦσε, πάντα ἔδινε τὸ κατάλληλο ἐπιτίμιο γιὰ τὸν καθένα. Κανένας ποτὲ δὲν παραπονέθηκε στὴν περίπτωση ποὺ τοῦ εἶχε ἐπιβληθεῖ κάποιο ἐπιτίμιο ἀπὸ τὸν γέροντα. Εἶχε ἀπέραντη ἀγάπη γιὰ ὅλους!
 
Πολλὰ θαύματα ἀναφέρονται σχετικὰ μὲ τὸν γέροντα. Ἀπὸ θεραπεῖες ἀσθενειῶν, ὅπως λόγου χάριν τῆς νόσου τοῦ AIDS, μέχρι καὶ ἀνάσταση νεκροῦ. Κάποτε ὁ ὁμιλητὴς(π. Λάμπρος) πῆγε στὸν Ὅσιο Πορφύριο, ὁ οποῖος τὸν ρώτησε: “Ποιὸς σὲ ἐξομολογεῖ”; “Ὁ π. Ἰάκωβος”, του ἀπάντησε ὁ π. Λάμπρος. “Τότε εἶσαι καθαρός”, τοῦ εἶπε ὁ π. Πορφύριος.
 
Μετὰ τὸ τέλος τῆς ὁμιλίας τοῦ π. Λάμπρου τὸν λόγο πῆρε ὁ Δήμαρχος Παλλήνης κος Ἀθανάσιος Ζοῦτσος, ὁ ὁποῖος μίλησε, ἐπίσης, γιὰ προσωπικές του ἐμπειρίες μὲ τὸν Ὅσιο Ἰάκωβο, καθότι μεγάλωσε “παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἁγίου”, ἀφοῦ ὁ πατέρας του διακονοῦσε γιὰ χρόνια στὸ Μοναστήρι τοῦ Ὁσίου Δαυίδ.
 
Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης μοιράστηκε δωρεὰν σὲ ὅλους τὸ βιβλίο “Μέγας Ἀλέξανδρος”, παραγωγὴ τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης.
 
Τέλος, ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη εὐχαριστεῖ ἐκ βάθους καρδίας τὸν σημερινὸ ὁμιλητή, π. Λάμπρο Φωτόπουλο γιὰ τὴν πολὺ βιωματικὴ ὁμιλία ποὺ μᾶς παρουσίασε, τὸν π. Ἰερώνυμο Σχίζα, προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Τρύφωνος Παλλήνης, γιὰ τὴν ἄψογη διοργάνωση τῆς σημερινῆς ἐκδήλωσης, καθὼς καὶ ὅλους ὅσους μὲ κάθε τρόπο συνέβαλαν στὴν ἐπιτυχῆ πραγματοποίησή της.
 

Eἰκόνα τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ ἀπὸ τὸ Λιβίσι τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, χωριὸ τοῦ Ὁσίου Ἰακώβου καὶ ἡ ὁποῖα περιέχει: 1. Παλαιὸ ἑξαπτέρυγο τοῦ Ταξιάρχη, 2. Ἐγκόλπιο μὲ τεμάχιο ἀπὸ τὸ ὑποκάμισο τοῦ Ὁσίου Ἰακώβου, 3. Κομπολόϊ τοῦ μακαριστοῦ πατρὸς Αἰμιλιανοῦ Κοκκίνου, τελευταίου ἱερέως τοῦ Λεβισίου καὶ 4. Τεμάχιο μαρμάρου ἀπὸ τὴν κόγχη τοῦ Ἱεροῦ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ταξιάρχη στὸ Λιβίσι.