Δελτίο τύπου ἐκδήλωσης μέ θέμα “Τί θὰ ἔλεγε ὁ Ὅσιος Πορφύριος στοὺς σημερινοὺς νέους”, Ἀρτέμιδα Ἀττικῆς 10-3-2018

Στὸν Μητροπολιτικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Μαρίνας Ἀρτέμιδος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς πραγματοποιήθηκε ἐκδήλωση, σήμερα Σάββατο 10 Μαρτίου 2018, μὲ συνδιοργανωτὲς τὴν Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη καὶ τὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Μαρίνας. Ὁμιλητὴς τῆς ἐκδήλωσης ἦταν ὁ ἀξιότιμος κος Κωνσταντῖνος Γανωτής, γυμνασιάρχης, φιλόλογος, συγγραφέας καὶ ραδιοφωνικὸς παραγωγὸς στὸ ραδιόφωνο τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ θέμα: “Τὶ θὰ ἔλεγε ὁ Ὅσιος Πορφύριος στοὺς σημερινοὺς νέους”!

Ὕστερα ἀπὸ σύντομο χαιρετισμὸ μέλους τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης ὁ κος Γανωτὴς ἔλαβε τὸν λόγο καὶ σὲ γενικὲς γραμμὲς ἀνέφερε τὰ ἐξῆς: “Σήμερα, ἐμεῖς οἱ γονεῖς ἀποτύχαμε νὰ δείξουμε στὰ παιδιά μας τί πραγματικὰ πρέπει νὰ εἴμαστε. Βασανίζουμε τὰ παιδιά μας γιὰ νὰ ἀποδείξουμε τὴν ἀλήθεια τῶν ἰδεῶν μας, ἀκόμη καὶ τοῦ Εὐαγγελίου. Τὸ πιὸ σωστὸ, ὅμως, εἶναι νὰ προκαλοῦμε καὶ νὰ προωθοῦμε τὸ φιλότιμό τους. Νὰ τὰ ἀγαπᾶμε ἀκόμη καὶ γιὰ τὶς ἀταξίες τους. Ἐπειδή, ὅμως, δὲν τὰ κάναμε αὐτά, κατέληξαν τὰ περισσότερα σπίτια νὰ θρηνοῦν γιὰ τὴν συμπεριφορὰ τῶν παιδιῶν τους. Αἰτία τῆς κακῆς συμπεριφορᾶς τῶν παιδιῶν εἶναι οἱ γονεῖς, ἔστω καὶ ἄν οἱ τελευταῖοι τὸ ἀρνοῦνται αὐτό. Μπερδεμένα παιδιὰ, λοιπόν, προκύπτουν ἀπὸ μπερδεμένους γονεῖς. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Ὅσιος Πορφύριος τοὺς συμβούλευε νὰ μὴν πιέζουν τὰ παιδιά τους. Νὰ μὴν ἀγανακτοῦν μαζί τους οὔτε καὶ νὰ τὰ ἀφήνουν νὰ τοὺς βλέπουν νὰ τσακώνονται. Εἶναι πολὺ κακὸ παράδειγμα κάτι τέτοιο. Ἀντιθέτως, βασικὸ αἴτημα τοῦ Ὁσίου ἦταν τὸ νὰ εἶναι τὰ παιδιὰ χαρούμενα. Γιὰ νὰ συμβεῖ κάτι τέτοιο πρέπει νὰ πειστοῦν ὅτι τὰ ἀγαπᾶμε. Οἱ γονεῖς νὰ κοιτάζουν βαθιὰ μέσα στὰ παιδιά τους, νὰ ἀνακαλύψουν τὴν χαμένη ἀθωότητά τους. Τὰ παιδιά μας χρειάζονται γονεῖς ταπεινούς, μετανοημένους, ποὺ νὰ μιλᾶνε στὸ Θεὸ γι’ αὐτά(προσευχή)”.

Ὁ ἴδιος ὁ Ὅσιος Πορφύριος ἀγαποῦσε πολὺ τὰ παιδιά καὶ τοὺς νέους. Τοὺς ἔλεγε: “Ἀγαπῆστε τὸν Χριστὸ καὶ ὅλα θ’ ἀλλάξουν. Ὅταν δοθοῦμε στὸν Χριστό, φεύγουν καὶ τὰ πάθη. Νὰ νιώσετε ὅτι ἔχετε χαρὰ ἀπ’ τὴν ἀγάπη στὸν Χριστό”. Ἄλλοτε πάλι συμβούλευε τοὺς νέους: “Μὴν προσπαθεῖτε νὰ ἀλλάξετε τοὺς γονεῖς σας, δὲν ἀλλάζουν. Πιστεύουν ὅτι ἔχουν ἀπόλυτο δίκιο. Πρέπει νὰ πάρετε τὸν ἑαυτό σας στὰ χέρια σας. Κοιτᾶξτε νὰ χάσετε ὅσες περισσότερες ἀπ’ τὶς ἀπολαύσεις ποὺ προβάλλει ὁ σύγχρονος τρόπος ζωῆς. Νὰ ἀνακαλύψετε τὰ μυστήρια τῆς μετάνοιας καὶ τῆς ἐξομολόγησης, τὰ ὁποῖα θὰ τὰ βρεῖτε μέσα στὴν Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ μόνος ἀσφαλὴς λιμένας σωτηρίας”!

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης μοιράστηκε δωρεὰν τὸ βιβλίο τῶν ἐκδόσεων τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης “Μέγας Ἀλέξανδρος”.

Ἡ ἙΡΩ Ἀθηνῶν εὐχαριστεῖ πολὺ τὸν κο Γανωτὴ γιὰ τὴν ἐξαιρετικὴ ὁμιλία του, καθὼς καὶ τὸν π. Νικόλαο Παππᾶ, προϊστάμενο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνας Ἀρτέμιδος, ἀλλὰ καὶ ὅλους ὅσους συνέβαλλαν γιὰ τὴν ἄρτια ὀργάνωση τῆς ἐκδήλωσης καὶ τὴν φιλοξενία μας στὸν Ἱερό Ναό.