Δελτίο τύπου εκδήλωσης – “Συνάντηση μὲ τὸν Γέροντα Λουκᾶ τὸν Φιλοθεΐτη”, Αθήνα 4-11-2018

Ἡ ἘΡΩ Ἀθηνῶν μὲ μεγάλη χαρὰ φιλοξένησε στὰ γραφεῖα της, Ἰακωβίδου 45, Ἅγιος Ἐλευθέριος, σήμερα Κυριακὴ 4 Ὀκτωβρίου 2018 καὶ ὥρα 17:30 τὸν γέροντα Λουκᾶ τὸν Φιλοθεΐτη στὴν ἐκδήλωση μὲ τὸν γενικότερο τίτλο: “Συνάντηση μὲ τὸν γέροντα Λουκᾶ τὸν Φιλοθεΐτη”. Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μὲ σύντομο χαιρετισμὸ ἀπὸ μέλος τῆς ΕΡΩ Ἀθηνῶν καὶ ἀμέσως μετὰ ὁ γέροντας Λουκᾶς πῆρε τὸν λόγο καὶ ἀνέπτυξε περιληπτικὰ τὰ ἑξῆς: 
 
“Ὅ,τι κερδίζουμε μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ νὰ μὴν τὸ χάνουμε μὲ τὴν ὑπερηφάνεια. Εἶναι παράλογο κάτι τέτοιο. Ἀληθινὰ μακάριοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ κάνουν τὸ καλό, ἐπειδὴ πιστεύουν καὶ πάσχουν γιὰ τὸν Χριστό. Γιὰ νὰ λάβουμε δύναμη ἀπ’ τὸν Χριστὸ πρέπει νὰ ταπεινωθοῦμε. Ἡ ταπείνωση προσελκύει τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ”!
 
“Ἡ ἀληθινὴ μετὰ δακρύων μετάνοια ἐπιτρέπει στὸν Χριστὸ νὰ ἔρθει καὶ νὰ μᾶς ἀπαλλάξει ἀπὸ τὰ ἁμαρτήματά μας. Ὁ ἑαυτός μας εἶναι ὁ πιὸ ἄγνωστος. Πρέπει νὰ τὸν παραδεχθοῦμε. Ἄν δὲν τὸν παραδεχθοῦμε, πὼς θὰ ταπεινωθοῦμε; Ἄν τὸν παραδεχθοῦμε, θὰ ταπεινωθοῦμε καὶ θὰ κλάψουμε μετὰ δακρύων. Αὐτὰ τὰ δάκρυα εἶναι πένθος, ἀλλ’ ὅμως χαροποιὸν πένθος. Ὅσο δίνει κανεὶς τὸν ἑαυτό του, τόσο περισσότερο λαμβάνει τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ. Μακάριος ὅποιος δὲν μετέχει στὴν τρυφὴ τοῦ κόσμου τούτου”.
 
“Κάθε χριστιανὸς πρέπει νὰ ἐκπέμπει φῶς Χριστοῦ πρὸς τὴν λαοθάλασσα τοῦ κόσμου, ὥστε νὰ ἔχουν κι ἐκεῖνοι φῶς. Ἄν δὲν τοὺς μεταδώσουμε ἐμεῖς φῶς, ποὺ θὰ τὸ βροῦνε; Νὰ καεῖ πρῶτα ὁ ἑαυτός μας κι ἔπειτα αὐτὸ ποὺ θὰ μείνει θὰ εἶναι φῶς Χριστοῦ, ποὺ θὰ φωτίσει τὸν κόσμο. Ὁ καθένας ἂς κάνει τὰ δέοντα ἐν τόπῳ, ἐν τρόπῳ, ἐν χρόνῳ, γιὰ νὰ ἐνεργήσει ἡ Ἀγάπη. Νὰ ἔλθουμε σὲ αἴσθηση τῆς ἀναισθησίας μας, ὥστε νὰ ἔλθουμε σὲ συναίσθηση τοῦ ποιοὶ εἴμαστε καὶ τί ἀκριβῶς θέλει ἀπὸ ἐμᾶς ὁ Θεός”.
 
“Ὁ μὴ μετανοῶν ἀποπνέει ὀσμὴ φθορᾶς, δυσωδία θανάτου. Αὐτοὶ ποὺ πέθαναν ἀμετανόητοι, ἀνεξομολόγητοι, ἀκοινώνητοι, δηλαδὴ χωρὶς Χριστό, θὰ ἀναστηθοῦν καὶ χωρὶς Χριστό. Ἀλίμονο, ὅμως, μὴ γένοιτο κάτι τέτοιο. Μὲ τὴν μετάνοιά μας γίνεται ἡ μεταμόρφωση τῆς ζωῆς μας ὅπως ὁ Κύριος μεταμορφώθηκες στὸ Θαβώρ. Ἄν δοθοῦμε στὸν Χριστὸ ἀπὸ τώρα, ὁ Χριστὸς θὰ μᾶς ἀνταποδώσει τὸν ἑαυτό Του ἀπὸ τώρα. Ἐδῶ καὶ τώρα ἁμαρτάνει ὁ ἄνθρωπος, ἐδῶ καὶ τώρα νὰ μετανοήσει. Νὰ μεριμνήσει γιὰ τὴν ψυχή του, ὥστε νὰ βρεῖ καὶ πάλι τον Χριστό μας”.
 
“Ἐκεῖνοι ποὺ δὲν ξαλαφρώνουν ἀπ’ τὰ βάρη τῶν ἁμαρτημάτων τους, μὲ τὴν συνέργεια τοῦ πονηροῦ μεταφέρουν αὐτὰ τὰ βάρη στοὺς συνανθρώπους τους καὶ τοὺς κάνουν νὰ κλαῖνε. Αὐτὸς ποὺ ξαλαφρώνει ἀπ’ τὰ δικά του βάρη, μπορεῖ νὰ κλάψει καὶ γιὰ τὰ ἁμαρτήματα τῶν ἄλλων. Ἀλίμονο στοὺς μεγάλους καὶ δυνατούς, ποὺ ταλαιπωροῦν ἔθνη καὶ λαοὺς γινόμενοι συνεργοὶ μὲ τὸν πονηρό. Τὸ γοργὸν καὶ χάριν ἔχει. Ὅσο γρηγορότερα μετανοήσουμε καὶ φυτέψουμε κόπο, ἀγῶνα, ἀρετές, τόσο τὸ καλύτερο. Ὅπως βοηθεῖ ὁ πατέρας τὸ παιδί του, ἔτσι στέκει καὶ ὁ Χριστός, ἡ Παναγία καὶ οἱ Ἄγγελοι δίπλα στὸν ἀγωνιζόμενο πιστό. Μὴν ἀποθαρρυνόμαστε”.
 
“Νὰ πᾶμε στὸν πνευματικὸ χωρὶς ντροπή. Ἄν τώρα γονατίσουμε στὰ πόδια τοῦ Χριστοῦ διὰ τοῦ πνευματικοῦ μας, ὅλα τὰ βάρη μας θὰ διαλυθοῦν. Κάπως ἔτσι θὰ βροῦμε τὴν ἀληθινὴ ζωή. Ὅταν λέει ὁ ψαλμωδός: “Οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς ἐν κρίσει”, σημαίνει ὅτι οἱ ἀσεβεῖς δὲν θὰ μποροῦν νὰ ἀντικρύσουν τὸν Χριστὸ κατὰ τὴν δευτέρα Αὐτοῦ ἔνδοξη παρουσία. Ὁ Θεός βλέπει τὴν διάθεσή μας καὶ θὰ δώσει κατὰ τὸ ἔλεος καὶ τὴν εὐσπλαχνία του. Ὁ Κύριος θὰ δώσει, ὅσα ἑτοίμασε ἡ ἀγαθότητά Του, σὲ κείνους ποὺ μὲ συνέπεια πορεύονται πρὸς Ἐκεῖνον”!
 
Μετὰ τὸ πέρας τῆς ὁμιλίας ἀκολούθησαν ἐρωτήσεις πρὸς τὸν γέροντα.
 
Τέλος, ἡ ἙΡΩ Ἀθηνῶν εὐχαριστεῖ θερμὰ τὸν γέροντα Λουκᾶ, ὁ ὁποῖος γιὰ δεύτερη συνεχόμενη χρονιὰ μᾶς τιμάει μὲ τὴν παρουσία του στὰ γραφεῖα μας καὶ κυρίως μὲ τὸν ἐμπνευσμένο καὶ γνήσια ἀσκητικό, ἁγιορείτικο λόγο του!
 
 
 
 
 

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα