Δελτίο τύπου εκδήλωσης-ομιλίας με τον π.Αρτέμιο Γρηγοριάτη στα γραφεία της Ε.ΡΩ. Αθήνας

Μὲ πολὺ μεγάλη χαρὰ φιλοξενήσαμε στὰ γραφεῖα μας στὴν Ἀθήνα, σήμερα 16 Ὀκτωβρίου 2019, τὸν π. Ἀρτέμιο Γρηγοριάτη (Ἱ.Μ. Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους), ὁ ὁποῖος μᾶς μετέφερε πολύτιμους πνευματικοὺς ἀνθοὺς τῆς ὑπερχιλιόχρονης ἀγιορείτικης ἀσκητικῆς ἐμπειρίας! Ἀφοῦ προηγήθηκε σύντομη προσφώνηση ἀπὸ μέλος τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης Ἀθηνῶν, ὁ π. Ἀρτέμιος ἔλαβε τὸν λόγο καὶ ἀνέπτυξε τὸ θέμα: “Ἡ σημασία τῶν πειρασμῶν καὶ δοκιμασιῶν στὴν ζωή μας”.

– Οἱ δοκιμασίες καὶ οἱ πειρασμοὶ εἶναι ὠφέλιμοι γιὰ τὸν ἄνθρωπο, ὅταν ἀντιμετωπίζονται πνευματικά. Νὰ μὴν βαρυγκωμοῦμε μὲ τοὺς πειρασμούς, διότι τοὺς ἔχει ἐπιτρέψει ὁ Θεός καὶ εἶναι Ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος θέτει καὶ τὰ ὄριά τους. Ἄν δὲν ἔχουμε πειρασμοὺς καὶ δοκιμασίες στὴ ζωή μας, τότε κάποιο πρόβλημα ὑπάρχει.

– Ὁ Ἅγιος Ἰσαὰκ ὁ Σύρος ἀναφέρει ὅτι ὑπάρχουν 3 κατηγορίες πειρασμῶν:

     1) γιὰ τοὺς κοσμικοὺς πρὸς παιδαγωγία αὐτῶν,

     2) γιὰ τοὺς χριστιανοὺς πρὸς δοκιμὴ τῆς πίστης τους πρὸς τὸν Θεό, καὶ

     3) γιὰ τοὺς ἁγίους, ὥστε νὰ φανεῖ ἡ ἀρετή τους, ἀλλὰ καὶ πρὸς παραδειγματισμὸ ἡμῶν τῶν ὑπολοίπων.

– Μὲ 4 σκέψεις πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζουμε τοὺς πειρασμούς-δοκιμασίες:

     1) γιὰ νὰ τοὺς ἐπιτρέψει ὁ Θεός, κάποιον λόγο θὰ ἔχει,

     2) ἐπιτρέπει μόνον ὅσο μποροῦμε νὰ ἀντέξουμε,

     3) κάθε πειρασμὸς ἔχει καὶ τὴν ἔκβασή του, πάλι ἀνάλογα μὲ τὸ πόσο ἀντέχουμε καὶ

     4) συντελοῦν καὶ βοηθοῦν στὴν σωτηρία μας.

– Υπόμονή, πίστη καὶ ἐμπιστοσύνη στὸν Θεὸ νὰ ὑπάρχει καὶ δὲν ἔχουμε νὰ φοβηθοῦμε τίποτα. Στὶς δυσκολίες θὰ φανεῖ ὁ χριστιανός. Γιὰ νὰ ἀναστηθοῦμε, πρέπει πρῶτα νὰ πεθάνουμε. Νὰ κάνουμε ὑπακοὴ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ Ἐκεῖνος θὰ τὰ φέρει ὅλα πρὸς τὸ συμφέρον τῆς ψυχῆς μας!

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁμιλίας μοιράσθηκε δωρεὰν σὲ ὅλους τοὺς παρευρισκόμενους τὸ βιβλίο: “Ἡ ἐξομολόγηση τῶν νέων”, ἔκδοση τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης.

Εὐχαριστοῦμε θερμὰ τὸν π. Ἀρτέμιο γιὰ τὴν ἐμπνευσμένη καὶ διανθισμένη μὲ πολλὰ παραδείγματα ἀπ’ τὸν βίο Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας ὁμιλία του καὶ εὐχόμαστε νὰ τὸν ξαναέχουμε σύντομα κοντά μας!