Δελτίο Τύπου Εκδήλωσης “Άγιος Πορφύριος και τα Ψυχολογικά Προβλήματα” – Ραφήνα 19-1-2019

    Τὰ ψυχολογικὰ προβλήματα εἶναι μιὰ σύγχρονη μάστιγα γιὰ τὶς κοινωνίες τῆς ἐποχῆς μας. Εἶναι ἡ κατάληξη τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος ἐπιλέγει νὰ ζήσει χωρὶς Θεό, στηριζόμενος μόνο στὶς δικές του, ἴδιες δυνάμεις. Τὸ ἀποτέλεσμα, ποὺ ὅλοι βλέπουμε, εἶναι ἡ ραγδαία αὔξηση τῶν περιστατικῶν κατάθλιψης μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται γιὰ ἐκείνους ποὺ τὴν βιώνουν καὶ τοὺς οἰκείους τους. Ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη θέλοντας νὰ βάλλει ἕνα λιθαράκι στὴν ἀντιμετώπιση αὐτοῦ τοῦ πολὺ σοβαροῦ σύγχρονου προβλήματος, σὲ συνεργασία μὲ τὸν Ἱ. Ναὸ Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου Ραφήνας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς, διοργάνωσε στὸ πνευματικὸ κέντρο τοῦ παραπάνω Ἱ. Ναοῦ ἐκδήλωση μὲ θέμα: “Ἅγιος Πορφύριος καὶ τὰ ψυχολογικὰ προβλήματα”. Προσκεκλημένος καὶ ὁμιλητὴς τῆς ἐκδήλωσης ἦταν ὁ π. Λάμπρος Φωτόπουλος (Συγγραφέας, Θεολόγος, Νομικός, M.Sc. Κανονικοῦ Δικαίου, τέως δικηγόρου παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ) σήμερα Σάββατο 19 Ἰανουαρίου 2019 καὶ ὥρα 18:00.
    Μετὰ ἀπὸ σύντομο χαιρετισμὸ ἀπὸ μέλος τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης ἔλαβε τὸν λόγο ὁ π. Λάμπρος, ὁ ὁποῖος εἶπε περίπου τὰ ἑξῆς: 
“Ὁ ἅγιος Πορφύριος συνήθιζε νὰ λέει ὅτι ὁ ἄνθρωπος θεραπεύεται μέσα στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας. Ἔδινε καὶ πρακτικὲς συμβουλὲς ὅμως. Θεωροῦσε ἀναγκαῖα τὴν σωματικὴ καταπόνηση. Μέσῳ αὐτῆς ὁ νοῦς μας ἀνακουφίζεται ἀπ’ τοὺς λογισμοὺς καὶ ἀναπτύσσονται οἱ λειτουργίες τῆς ψυχῆς. Καὶ ὁ ἴδιος ἀκολουθοῦσε αὐτὴ τὴν ἀρχή. Ὅταν ἐργαζόμαστε, νὰ μὴν τὸ κάνουμε μὲ βραδύτητα καὶ τεμπελιά, ἀλλὰ γρήγορα καὶ ἀποφασιστικά. Ἔδινε μεγάλη ἀξία στὴν ἐνασχόληση μὲ τὴν θάλασσα, διότι αὐτὴ θεραπεύει ψυχικὲς παθήσεις. Σημαντικὴ εἶναι, ἐπίσης, ἡ γυμναστικὴ, ἡ ὁποῖα ἀφ’ ἑνὸς μὲν γυμνάζει τὸ σῶμα ἀφ’ ἑτέρου δὲ συντελεῖ στὴν καλύτερη ἐπικοινωνία μὲ τὸν Θεό. 
    Ὁ γέροντας ἔβλεπε ὅλα τὰ πράγματα μὲ ἁπλότητα καὶ μὲ ἀπάθεια. Ἡ ἐνδομήτριος ζωὴ τοῦ κάθε ἀνθρώπου εἶναι τὸ ἀρχικὸ στάδιο ποὺ δημιουργεῖ ὑγιεῖς ἤ ἄρρωστους πνευματικὰ ἀνθρώπους. Ὁ χριστιανὸς πρέπει νὰ ἀποφεύγει τὴν ἀρρωστημένη θρησκευτικότητα, τόσο τὴν αἴσθηση ἀνωτερότητας γιὰ τὴν ἀρετή του, ὅσο καὶ τὸ αἴσθημα κατωτερότητας γιὰ τὴν ἁμαρτωλότητά του. Νὰ ἀποφεύγουμε τὴν ὑπερηφάνεια. Νὰ μὴν προσπαθοῦμε νὰ σωθοῦμε μόνοι μας. Δὲν σωζόμαστε μόνοι μας. Θὰ σωθοῦμε, μόνο ὅταν ἐπιζητοῦμε τὴν σωτηρία καὶ τῶν ὑπολοίπων ἀνθρώπων. Αὐτὸς ποὺ σκέφτεται μόνο τὸν ἑαυτό του εἶναι εὔκολο νὰ πέσει σὲ ψυχικὴ ἀσθένεια, ἐνῶ αὐτὸς ποὺ σκέφτεται καὶ τοὺς ἄλλους, δύσκολα πέφτει σὲ κάτι τέτοιο. Ἄρα ἡ βάση τῆς μελαγχολίας εἶναι ὁ ἐγωισμὸς τοῦ ἀνθρώπου. Ἀντιθέτως, βάση τῆς ὀρθοδόξου ποιμαντικῆς εἶναι ἡ ταπείνωση. Ὁ φόβος πρὸς τὸν Θεὸ περιέχει τὴν ἀγάπη. 
    Νὰ μὴν λέμε μπράβο στὰ παιδιά μας, νὰ μὴν τὰ ἐπαινοῦμε, ἀλλά οὔτε καὶ νὰ τὰ μαλώνουμε ὑπερβολικά. Νὰ μὴν τοὺς γκρινιάζουμε οὔτε καὶ νὰ τοὺς κάνουμε συνεχεῖς παρατηρήσεις. Νὰ προσευχόμαστε γι’ αὐτά, φέρνοντας κατὰ τὴν ὥρα τῆς προσευχῆς στὸ νοῦ μας τὴν μορφὴ τῶν παιδιῶν μας. Ἔτσι τὸ παιδὶ ἐπηρεάζεται θετικὰ χωρὶς νὰ μπορεῖ νὰ ἀντιδράσει. Αὐτὴ τὴν μέθοδο ὁ γέροντας τὴν ὀνόμαζε πνευματικὸ χάδι. Ἀπ’ τὴν ἄλλη μεριὰ ἄρρωστοι πνευματικοὶ γονεῖς, κάνουν ἄρρωστα πνευματικὰ παιδιά. Γιὰ νὰ ἁγιασθοῦν τὰ παιδιὰ πρέπει νὰ ἁγιάζονται οἱ γονεῖς πρῶτα. 
    Νὰ καθαριζόμαστε ἀπὸ τὰ πάθη μας, ἀκόμη κι ἀπ’ τὰ πιὸ λεπτά. Νὰ μὴν κρατᾶμε τὴν παραμικρὴ κακία ἀπέναντι σὲ κείνους ποὺ μᾶς ἀδικοῦν ἤ μᾶς ἔχουν κάνει κάποιο κακό! Οὔτε νὰ λέμε: “θὰ σὲ κρίνει ὁ Θεός”, διότι κι αὐτὸ εἶναι μιὰ μορφὴ μικρῆς κατάρας. Γιὰ νὰ βοηθήσει τοὺς πιστοὺς νὰ πολεμήσουν τὰ πάθη τους, ὁ γέροντας μιλοῦσε μὲ ἠρεμία καὶ μὲ παραβολές. Κι ἔτσι σιγὰ σιγὰ καὶ μάλιστα μὲ τὴν συνεργασία καὶ τῶν ἴδιων τῶν ἀνθρώπων, χωρὶς σὸκ καὶ ἐκβιασμοὺς, τοὺς ἔβαζε στὸν σωστὸ δρόμο.
 
    Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁμιλίας μοιράσθηκε δωρεὰν σὲ ὅλους τοὺς παρευρισκόμενους τὸ βιβλίο τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης, “Ἡ ἐξομολόγηση τῶν νέων”! 
 
    Τέλος, ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη εὐχαριστεῖ τὸν προϊστάμενο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου Ραφήνας π. Νικόλαο Πούλη, καθὼς καὶ τὸν π. Γρηγόριο Λευθεριώτη γιὰ τὴν φιλοξενία καὶ τὴν βοήθειά τους στὴν ὀργάνωση καὶ πραγματοποίηση τῆς σημερινῆς ἐκδήλωσης, ὅπως ἐπίσης καὶ τὸν π. Λάμπρο Φωτόπουλο γιὰ τὴν ἐξαιρετικὴ ὁμιλία του.