Δελτίο Τύπου (από την εκδήλωσή μας στον Άγιο Νικόλαο Φιλοπάππου με τον Γέροντα Λουκά Φιλοθεΐτη

Ἄρωμα Ἁγίου Ὄρους εἶχε ἡ ἐκδήλωση ποὺ συνδιοργάνωσαν σήμερα 29 Ὀκτωβρίου 2019 ὁ Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Φιλοπάππου καὶ ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη στὸν χῶρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ. Ὁμιλητὴς καὶ καλεσμένος τῆς ἐκδήλωσης ἦταν ὁ γέροντας Λουκᾶς ὁ Φιλοθεΐτης, ὁ ὁποῖος μὲ τὸν διεισδυτικὸ θεολογικό του λόγο καθήλωσε τὸ κοινὸ, ποὺ γέμισε ἀσφυκτικὰ τὴν αἴθουσα τοῦ Ἱ. Ναοῦ. Ἀφοῦ ἔλαβε τὸν λόγο ὁ γέροντας, ἀνέπτυξε τὸ θέμα: “Ποιήσωμεν τὴν ἀνάγκην φιλοτιμία”, ἀναφέροντας σὲ γενικὲς γραμμὲς τὰ ἑξῆς:

– Ὁ Θεὸς συνυφαίνει τὴν ζωὴ ἑνὸς ἑκάστου, ἀλλὰ καὶ ὅλων μαζὶ τῶν ἀνθρώπων. Ἄλλους ἀνθρώπους παιδεύει ἀπὸ δῶ καὶ ἄλλους στὴν αἰώνια ζωή, τοὺς ὁποίους κρίνει κατὰ τὰ ἔργα καὶ τοὺς λογισμούς τους. Σὲ τοῦτο τὸν κόσμο ὁ Θεὸς κρίνει ἐνδεικτικῶς κάποια πράγματα, ὥστε νὰ ἐλέγχονται οἱ ὑπόλοιποι ἄνθρωποι.

– Ὅταν βλέπεις νὰ καλοπερνᾶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος, νὰ ξέρεις ὅτι κακὸ τῆς κεφαλῆς του κάνει. Ἑτοιμάζεται γιὰ τὴν αἰώνια κόλαση. Ὁ κακὸς δὲν εἶναι τελείως κακός, ἀλλὰ ἔχει καὶ ψήγματα καλωσύνης μέσα του. Καὶ ὁ καλὸς δὲν εἶναι καθ’ ὅλα καλός, ἀλλὰ ἔχει καὶ μειονεκτήματα.

– “Ἐκεῖνος, ποὺ ὁ Θεὸς παραχωρεῖ νὰ παιδεύεται, ἔχει διπλὸ κέρδος. Καὶ γιὰ τὸν κόπο τῆς ἀρετῆς του, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὑπομονή του νὰ ὑπομένει ὅλα ὅσα ἡ οἰκονομία τοῦ Θεοῦ ἔχει ἐπιτρέψει”, Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος.

– Κανένας ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ ἀλλάξει τὴν ζωή του, ἄν δὲν πιστέψει, ὅτι μετέπειτα ὑπάρχει μιὰ ἄλλη ζωή, κατὰ τὴν ὁποῖα θὰ λάβει κατὰ τὰ ἔργα του. Ζωὴ ποὺ συνυφαίνεται μὲ τὰ πάθη θὰ καταλήξει σὲ καταισχύνη, ἄν δὲν προλάβει νὰ τὴν διορθώσει μὲ τὴν μετάνοια.

– Ἡ σκέψη ὅτι ἡ παροῦσα ζωὴ εἶναι πρόσκαιρη καὶ παρέρχεται, ἀλλὰ καὶ ὅτι ἡ ἑπόμενη εἶναι αἰώνια μέσα στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Κυρίου, παρηγορεῖ τὸν ἄνθρωπο γιὰ ὅλες τὶς λῦπες καὶ δυσκολίες ποὺ ἀντιμετωπίζει. Ἀντίθετα, ὅποιος προσκολλᾶται στὰ πρόσκαιρα τῆς παρούσας ζωῆς, ἀδικεῖ τὸν ἑαυτό του καὶ ἀποδεικνύει ὅτι δὲν εἶναι ἄξιος γιὰ τὰ αἰώνια ἀγαθά.

– Οἱ θλίψεις ἔρχονται πολλὲς φορὲς ὡς συνέπεια τῶν πεπραγμένων μας. Ἄν ὑπομένουμε μὲ πίστη καὶ εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεό, αὐτὲς γίνονται ἀφορμὴ πολλῶν ἀγαθῶν. Ὅταν ὅλα μᾶς πηγαίνουν καλά, ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νὰ πέσουμε σὲ ὑπερηφάνεια. “Κανένας δὲν ἀνέβηκε στὸν οὐρανὸ μὲ ἄνεση”, Ἀββᾶς Ἰσαὰκ ὁ Σῦρος. Ἔργο ποὺ γίνεται χωρὶς κόπο καὶ ἀρετὴ εἶναι ἀρετὴ κοσμικῶν ἀνθρώπων, ποὺ ὑποτάσσεται στὰ πρόσκαιρα καὶ μάταια τοῦ κόσμου τούτου.

– Τὸ “δυνάμει” ποὺ ἔχει ὁ καθένας μέσα του γίνεται “ἐνεργείᾳ” διὰ τῆς φιλοτιμίας. Ὅσο δίδουμε στὸν Θεό, ὁ Θεὸς τὸ δίδει στὸν κόσμο διὰ τῆς χάρης Του. Δῶσε αἷμα, γιὰ νὰ λάβεις (καὶ κρατήσεις) Πνεῦμα. “Ὅστις ἄν ποιήσει, οὗτος ἀληθῶς διδάσκει”. Ζεῖ ὁ Θεὸς μέσα μας, ὅσο τὸν ζοῦμε ἐμεῖς.

– Ἡ δῆθεν δόξα, ὅσο ἀνεβάζει κάποιον σὲ τούτη τὴν ζωή, τόσο τὸν βυθίζει στὴν αἰώνια. Ἀπ’ τὴν ἄλλη μεριὰ ὅσο ταπεινώνεσαι σὲ τούτη τὴν ζωή, τόσο θὰ ὑψωθεῖς στὴν αἰώνια. Ὁ Θεὸς “ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν”. Ὁ ταπεινούμενος κοινωνεῖ τοῦ σώματος καὶ τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ, συμμετέχει στὴν σταύρωση τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ καὶ στὴν χαρὰ τῆς Ἀνάστασης τοῦ Κυρίου!

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης μοιράσθηκε δωρεὰν σὲ ὅλους τὸ βιβλίο “Μέγας Ἀλέξανδρος”, ἔκδοση τῆς “Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης”!

Ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη γιὰ μία ἀκόμη φορὰ εὐχαριστεῖ θερμὰ τὸν γέροντα Λουκᾶ τὸν Φιλοθεΐτη, ὁ ὁποῖος μέσα σὲ σύντομο χρονικὸ διάστημα βρέθηκε ξανὰ σήμερα μαζί μας γιὰ νὰ μᾶς χαρίσει λίγη ἀπ’ τὴν σοφία τῶν Πατέρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ ὄχι μόνο, καθὼς καὶ τοὺς ἱερεῖς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Φιλοπάππου γιὰ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν συνεργασία τους στὴν πραγματοποίηση τῆς σημερινῆς ἐκδήλωσης.