Δελτίον τύπου τοῦ παραρτήματος τῆς Ε.ΡΩ. Μεσολογγίου γιὰ τὴν ἐκδήλωση μὲ ὁμιλητὴ τὸν Γιάννη Μακρῆ καὶ θέμα:«Κοινοτισμός: τὸ ἑλληνικὸ πολιτικὸ σύστημα»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

του παραρτήματος του σωματείου «Ενωμένη Ρωμηοσύνη» στην Ιερά Πόλη του  Μεσολογγίου

  Τὸ παράρτημα τοῦ σωματείου « Ἑνωμένη Ῥωμηοσύνη» στὴν Ἱερὰ Πόλη τοῦ  Μεσολογγίου στὸ πλαίσιο τῶν τακτικῶν ὁμιλιῶν-συζητήσεων, ὀργάνωσε τὴν Δευτέρα 7 Ὀκτωβρίου 2019 στὶς 8.00 μ.μ. ἐκδήλωση μὲ ὁμιλητὴ τὸ μέλος τῆς Ε.ΡΩ. Μεσολογγίου κ. Γιάννη Μακρή καὶ θέμα: «Κοινοτισμός: τὸ ἑλληνικὸ πολιτικὸ σύστημα». Ἡ ἐκδήλωση  πραγματοποιήθηκε  στὸ Κέντρο Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας (πρώην παιδικὸς σταθμὸς στὴν Χαριλάου Τρικούπη 59) ὅπου καὶ στεγάζεται τὸ γραφεῖο τοῦ παραρτήματος τῆς «Ἑνωμένης Ῥωμηοσύνης» Μεσολογγίου.  Στὴν εἰσηγητικὴ ὁμιλία, ἀφοῦ δόθηκαν οἱ βασικὲς ἀρχὲς τοῦ Κοινοτισμοῦ, παρουσιάστηκε ὁ Κοινοτισμὸς ὡς πολιτικὸ σύστημα ποὺ ἐφαρμόστηκε στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο ἀπὸ τὴν Κλασσικὴ Ἐποχὴ ἔως τὴν τουρκοκρατία, ἐνῶ ἀκολούθησε συζήτηση μὲ μεγάλη συμμετοχὴ γιὰ τὸν ρόλο ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ διαδραματίσουν οἱ κοινότητες στὴν σύγχρονη Ἑλλάδα.

Ιερά Πόλις Μεσολογγίου

8 Οκτωβρίου 2019