Άγιος Γερμανός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης

Χαίρων ἀφεὶς γῆν Γερμανὸς καὶ γῆς θρόνον,
Γῆς Δημιουργοῦ τὸν θρόνον χαίρει βλέπων.

 

Λειτουργικά κείμενα

ΠΗΓΗ