Βαθιώτης: Πως τόσοι άνθρωποι εμπιστεύτηκαν διεφθαρμένους πολιτικούς και ειδικούς;