Βαθιώτης: Η «προφητική» μελέτη του Ιδρύματος Rockefeller