Το τελευταίο μάθημα μιας Καθηγήτριας Ηθικής που απολύθηκε λόγω του υποχρεωτικού εμβολίου!

Συγκινεί η Καναδή Καθηγήτρια Ηθικής Δεοντολογίας Julie Ponesse που επέλεξε να απολυθεί παρά να υποταχθεί στο βασανιστήριο του υποχρεωτικού πειράματος.
«Δεν θα υποταχθώ στην ένεση ενός πειραματικού εμβολίου στο σώμα μου!»
 
* Για ελληνικούς υποτίτλους πατήστε το κουμπί στο κάτω δεξί μέρος του βίντεο.