ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ

EΠΙΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΑΛΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

 

 

 

Ἀγαπητή,

ἡ σχολική χρονιά τελειώνει, κι ἐγώ, ὅπως κάθε χρόνο τέτοιες… μέρες, εἶμαι πολύ προβληματισμένη γιά τό μέλλον τῆς παιδείας καί γιά τήν κατάσταση στά σχολεῖα, ἡ ὁποῖα τείνει νά γίνει ἐκτός ἐλέγχου! Τά παιδιά, ἤδη ἀπό τό Δημοτικό, ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ  ἀνυπάκουα, ἀγενῆ καί ἔχοντα σαφῆ ἐπίγνωση ὅτι τά σχολεῖα εἶναι χῶροι, ὅπου ἐλεύθερα καί ἀσύδοτα μποροῦν νά κάνουν τά πάντα.

Παιδιά τοῦ Γυμνασίου γίνονται …ζευγαράκια καί ἀγκαλιάζονται καί φιλιοῦνται μπροστά στά μάτια τῶν συμμαθητών τους καί τῶν καθηγητῶν, στό διάλειμμα, χωρίς καμμία ντροπή, καί ὅταν τούς κάνεις κάποια “σύσταση” – πολύ εὐγενικά γιά νά μήν τά… προσβάλεις-  σοῦ βγάζουν καί μία γλώσσα δέκα μέτρα:  “Γιατί, κυρία, κάνουμε τίποτα κακό; “, καί  ΓΕΛΑΝΕ, χωρίς νά ντραποῦν καθόλου!

 

Καταλαβαίνεις σέ ποιά κατάσταση ἔχουμε φτάσει;

Τά κορίτσια ἔρχονται ντυμένα, ὅσο πιό ἀποκαλυπτικά μποροῦν, ἀλλά καί τά ἀγόρια κατεβαζουν τά παντελόνιά τους σχεδόν μέχρι τά… γόνατα, μέ ἀποτέλεσμα, καί μία ἁπλή ματιά τοῦ μαθητόκοσμου ἐν ὥρᾳ διαλείμματος, νά δίνει τήν εἰκόνα μιᾶς ὁμάδας παιδιῶν πού ἐν ἐξάλλῳ… περιβολή καί καταστάσει, περιφέρονται σε κάποιο χῶρο διασκέδασης – γιά να μήν πῶ τίποτα χειρότερο. Καμμία ὑποψία ὅτι πρόκειται περί σχολείου καί μαθητῶν. Ἄν μάλιστα ἔρθει κανείς καί πιό κοντά, τότε θά σιγουρευτεῖ ὅτι δέν πρόκειται γιά σχολεῖο, γιατί τό σχολεῖο θά εἶχε μάθει στά παιδιά νά χρησιμοποιοῦν καί ἄλλες λέξεις, ἐκτός ἀπό τή λέξη “μ…α” καί ἄλλες συναφεῖς καί συμπληρωματικές.

Πρό ἡμερῶν, κάποια συναδελφος ἔφερε ἕναν μαθητή στό γραφεῖο γιά ἀνάρμοστη συμπεριφορά, κι αὐτός, ἀπολογούμενος στή Διευθύντρια, εἶπε: ” Δέν φταίω ἐγώ, ὁ τάδέ μου λέει «μ…..». !

 

Πρό ἡμερῶν, ἐπίσης, ἕνας μαθητής τοῦ Γυμνασίου …, εἶχε φέρει στό σχολεῖο ἕνα …χάμστερ μέσα σέ κλουβί, μέ ἀποτέλεσμα τήν ὥρα τοῦ μαθήματος τά παιδιά, ἀντί νά προσέχουν, νά κάνουν χάζι μαζί του. Ὁ Διευθυντής, ὅταν τό πληροφορήθηκε, πῆρε τό κλουβί μέ τό χάμστερ στό γραφεῖο του, ἐπέπληξε τόν μαθητή καί τοῦ εἶπε ὅτι θά τό κρατήσει μέχρι νά ἔρθουν οἱ γονεῖς του νά τό πάρουν. Τότε ὁ μαθητής (Α΄ Γυμνασίου), ἀφού προσπάθησε μάταια νά πείσει τόν Διευθυντή νά τοῦ τό δώσει ἀμέσως πίσω, στό τέλος τοῦ εἶπε:  ” Καλά! Ἀλλά νά ξέρεις ὅτι ἄν πάθει τίποτα τό χάμστερ μου ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ !! “.

 

Ἔτσι τά ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ τά παιδιά. Γιατί φυσικά δέν φταῖνε αὐτά. Ἀφοῦ φοιτοῦν σέ τέτοια σχολεῖα, ἔτσι θά γίνουν!  Όσο καλά καί νἆναι ἀπό τό σπίτι τους, στό σχολεῖο θά χαλάσουν.

Φοβᾶμαι ὅτι δέν ὑπάρχει ἄλλη χώρα στόν κόσμο, πού νά εἶναι τά σχολεῖα της σέ τέτοια ἄθλια κατάσταση. Ἀκόμα καί οἱ ὑπανάπτυκτες ἀφρικανικές χῶρες ἔχουν σχολεῖα πού εἶναι σχολεῖα. Μόνο τῆς Ἑλλάδας τά σχολεῖα εἶναι ὑπό διάλυση καί πλήρως ἀπαξιωμένα ἀπό τούς μαθητές.

Νά μή σέ κουράζω, ὅμως, γιατί μέ πονάει πολύ τό θέμα αὐτό, ἀφοῦ τό ζῶ καθημερινά, καί διαπιστώνω ὅτι χρόνο μέ τό χρόνο ἡ κατάσταση διολισθαίνει σέ χειρότερο ἐξευτελισμό τῆς (λεγόμενης) ἐκπαίδευσης, καί δέν βλέπω ποιός καί πῶς, θά μποροῦσε νά ἀντιστρέψει τήν κατάσταση. Μήπως, ὅταν ἔρθει πλέον ὁ διασυρμός τοῦ ἑλληνικοῦ σχολείου, νά ἀλλάξουν τότε τά πράγματα; Δέν ξέρω. Νομίζω πάντως ὅτι καί αὐτός (ὁ διασυρμός του) ἔχει ἔρθει ἤδη καί μάλιστα διεθνῶς, ἀφοῦ εἶναι γνωστά τά ἀποτελέσματα τῆς ἔρευνας τοῦ Ο.Ο.Σ.Α. (PISA) γιά τά σχολεῖα μας. Τελευταῖοι εἴμαστε σέ ὅλους τούς τομεῖς.

Θά πεῖς πώς εἶμαι ἀπαισιόδοξη. Εἶμαι! Καί θά προτιμοῦσα νά κλείσουν τά σχολεῖα, ἀφοῦ εἶναι ἀνίκανα νά ἐπιτελέσουν τόν σκοπό τους, πού δέν εἶναι μόνο “ἐκπαιδευτικός”, ἀλλά πρωτίστως ἀνθρωπιστικός,  ἀφοῦ δέν ἐκπαιδεύουν … σκύλους, ἀλλά ἀνθρώπους, γιά νά τούς κάνουν καλύτερους. Ἀφού λοιπόν ἀποτυγχάνουν καί στά δυό, νά κλείσουν. Ὅπως καί οἱ ἐπιχειρήσεις πού δέν ἀποδίδουν καί ζημιώνουν. Ἐδῶ, μάλιστα, ζημιώνονται ψυχές. Να κλείσουν, μέχρι νά ἐκπονηθοῦν σχέδια καί τρόποι διάσωσής τους ἀπό τήν ἀπαξίωση καί τόν ἐξευτελισμό.

Κλείνω, γιατί σέ κούρασα. Αὐτά δέν τελειώνουν. Σκέπτομαι νά γράψω σέ καμμία ἐφημερίδα.  Ἔτσι… γιά νά γνωρίσουν καί οἱ μή ἐμπλεκόμενοι στήν ἐκπαίδευση, τό μεγαλεῖο της. Καί νά ἀνησυχήσουν, ἀπαιτώντας να ἀρθεῖ ἡ ἐκπαίδευση στό ὕψος της.

 

Σέ φιλῶ καί σέ χαιρετῶ,

Μ.