π. Στυλιανός Καρπαθίου: Με το εμβόλιο εξαπάτησαν ολόκληρο τον ελληνικό λαό